Μοιραστείτε τη γνώση.

 • Ο σκοπός του Our Voice και όλων όσων βοηθάνε στην σωστή λειτουργία και ανανέωση της ιστοσελίδας, είναι να μοιραζόμαστε τις γνώσεις μας με όλους τους επισκέπτες.
 • Μπορείτε και εσείς να συμβάλλετε σε αυτόν τον σκοπό κοινοποιώντας τα άρθρα που σας αρέσουν χρησιμοποιόντας τα social links που υπάρχουν σε κάθε κείμενο.
Σάββατο, 31 Αυγούστου 2013 12:51

Facebook - Πολιτική χρήσης δεδομένων

Δήλωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

Το πρωτότυπο κείμενο της συμφωνίας έχει συνταχθεί στα Αγγλικά (Η.Π.Α.). Στο βαθμό που οποιαδήποτε μετάφραση της παρούσας συμφωνίας έρχεται σε διένεξη με την αγγλική έκδοση, η αγγλική έκδοση υπερισχύει. Επισημαίνεται ότι η Ενότητα 17 περιλαμβάνει ορισμένες αλλαγές στους γενικούς όρους για χρήστες που βρίσκονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 11 Δεκεμβρίου 2012.

Δήλωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

Η παρούσα Δήλωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ("Δήλωση", "Όροι" ή "ΔΔΥ") βασίζεται στις Αρχές του Facebook και αποτελεί τους όρους χρήσης που διέπουν τις σχέσεις μας με τους χρήστες και άλλα πρόσωπα που χρησιμοποιούν το Facebook. Κατά τη χρήση ή προσπέλαση του Facebook συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Δήλωσης και όλες τις αναθεωρημένες εκδόσεις αυτής που καταρτίζονται κατά καιρούς, σύμφωνα με την Ενότητα 14 παρακάτω. Επιπλέον, στο τέλος του παρόντος εγγράφου θα βρείτε διάφορους πόρους που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε το Facebook και τη λειτουργία του.

 1. Απόρρητο

  Αντιμετωπίζουμε την προστασία του προσωπικού απορρήτου ως υπόθεση εξαιρετικής σημασίας. Η Πολιτική χρήσης δεδομένων που έχουμε καταρτίσει περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Facebook για να μοιράζεστε πληροφορίες με άλλους χρήστες, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και μπορούμε να χρησιμοποιούμε το περιεχόμενο και τις πληροφορίες σας. Σας συνιστούμε θερμά να διαβάσετε την Πολιτική Χρήσης Δεδομένων και να ανατρέχετε σε αυτή για τη λήψη σωστών αποφάσεων.

 2. Κοινή χρήση του περιεχομένου και των πληροφοριών χρηστών

  Το σύνολο του περιεχομένου και των πληροφοριών που δημοσιεύετε στο Facebook σάς ανήκει και μπορείτε να ελέγχετε τον τρόπο με τον οποίο κοινοποιείται σε τρίτους μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου και εφαρμογών. Επιπρόσθετα:

  1. Για οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, όπως φωτογραφίες και βίντεο (περιεχόμενο IP), μας παρέχετε την ακόλουθη άδεια, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις απορρήτου και εφαρμογών που έχετε καθορίσει: μας παρέχετε δωρεάν τη μη αποκλειστική, μεταβιβάσιμη, παγκόσμια και με δυνατότητα εκχώρησης άδεια χρήσης οποιουδήποτε περιεχομένου IP, το οποίο δημοσιεύετε στο Facebook ή σε σχέση με αυτό (Άδεια Χρήσης IP). Η συγκεκριμένη Άδεια Χρήσης IP παύει να ισχύει σε περίπτωση που διαγράψετε το περιεχόμενο IP ή το λογαριασμό σας, εκτός εάν το εν λόγω περιεχόμενο έχει κοινοποιηθεί σε τρίτους, οι οποίοι δεν το έχουν διαγράψει.

  2. Όταν επιλέγετε τη διαγραφή περιεχομένου IP, το περιεχόμενο διαγράφεται όπως ακριβώς και όταν αδειάζετε τον κάδο ανακύκλωσης ενός υπολογιστή. Ωστόσο, αντιλαμβάνεστε ότι το διαγραμμένο περιεχόμενο ενδέχεται να παραμείνει αποθηκευμένο σε αντίγραφα ασφαλείας για εύλογο χρονικό διάστημα (χωρίς όμως να είναι διαθέσιμο σε τρίτους).

  3. Όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή, η εφαρμογή αυτή ενδέχεται να σας ζητήσει άδεια πρόσβασης στο περιεχόμενο και τις πληροφορίες σας, καθώς και σε περιεχόμενο και πληροφορίες που άλλοι χρήστες μοιράζονται μαζί σας.  Απαιτούμε από τις εφαρμογές το σεβασμό του προσωπικού απορρήτου των χρηστών, ενώ η συμφωνία που συνάπτετε με την εκάστοτε εφαρμογή καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η συγκεκριμένη εφαρμογή δύναται να χρησιμοποιεί, να αποθηκεύει και να μεταβιβάζει το εν λόγω περιεχόμενο και τις πληροφορίες.  (Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την Πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων με τις οποίες ελέγχουμε τις πληροφορίες που άλλοι χρήστες ενδέχεται να κοινοποιούν σε εφαρμογές, ανατρέξτε στην Πολιτική χρήσης δεδομένων και στη Σελίδα Πλατφόρμας.)

  4. Όταν δημοσιεύετε περιεχόμενο ή πληροφορίες χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση "Δημόσια", επιτρέπετε σε όλους, συμπεριλαμβανομένων προσώπων που δεν διαθέτουν λογαριασμό στο Facebook, την προσπέλαση και τη χρήση των εν λόγω πληροφοριών και το συσχετισμό τους με το πρόσωπό σας (π.χ. το όνομα και τη φωτογραφία του προφίλ σας).

  5. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τα σχόλια και τις προτάσεις σας σχετικά με το Facebook, ωστόσο κατανοείτε ότι μπορούμε να αξιοποιούμε αυτά τα στοιχεία χωρίς αυτό να ενέχει καμία υποχρέωση ή ανταμοιβή προς εσάς (όπως και εσείς δεν έχετε καμία υποχρέωση να μας τα παρέχετε).

 3. Ασφάλεια

  Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διατηρήσουμε το Facebook ασφαλές, ωστόσο δεν μπορούμε να παρέχουμε καμία σχετική εγγύηση. Για να διατηρήσουμε την ασφάλεια του ιστοτόπου Facebook, χρειαζόμαστε τη συμβολή σας, η οποία περιλαμβάνει την ανάληψη από μέρους σας των εξής δεσμεύσεων:

  1. Δεν θα δημοσιεύετε μη εξουσιοδοτημένες εμπορικές πληροφορίες (όπως ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία) στο Facebook.
  2. Δεν θα συλλέγετε περιεχόμενο ή πληροφορίες χρηστών ή δεν θα έχετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πρόσβαση στο Facebook χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένα μέσα (όπως προγράμματα συλλογής πληροφοριών: harvesting bot, ρομπότ, "αράχνες" [spiders ή scrapers]), χωρίς την προηγούμενη άδειά μας.
  3. Δεν θα συμμετέχετε σε παράνομες δραστηριότητες μάρκετινγκ πολλαπλών επιπέδων, όπως σχήματα πυραμίδας, μέσω του Facebook.
  4. Δεν θα ανεβάζετε ιούς ή άλλους κώδικες κακόβουλης λειτουργίας.
  5. Δεν θα χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες σύνδεσης ή πρόσβασης σε λογαριασμό που ανήκει σε τρίτο πρόσωπο.
  6. Δεν θα τρομοκρατείτε, απειλείτε ή παρενοχλείτε οποιονδήποτε χρήστη.
  7. Δεν θα δημοσιεύετε περιεχόμενο το οποίο: περιλαμβάνει εχθρική φρασεολογία, απειλητικό ή πορνογραφικό υλικό, υποκινεί τη βία ή περιέχει γυμνές εικόνες και έντονες ή αδικαιολόγητες σκηνές βίας.
  8. Δεν θα αναπτύσσετε και δεν θα διαχειρίζεστε εφαρμογές τρίτων με περιεχόμενο το οποίο σχετίζεται με τη χρήση αλκοόλ, την αναζήτηση γνωριμιών ή άλλο περιεχόμενο μόνο για ενηλίκους (συμπεριλαμβανομένων διαφημιστικού υλικού), χωρίς την εφαρμογή των κατάλληλων περιοριστικών μέτρων βάσει ηλικίας.
  9. Σε περίπτωση που διαφημίζετε ή παρέχετε διαγωνισμούς, προσφορές ή λαχειοφόρες κληρώσεις (“προωθητικές ενέργειες”) στο Facebook, οφείλετε να τηρείτε τις Οδηγίες προώθησης και να συμμορφώνεστε με την ισχύουσα νομοθεσία.
  10. Δεν θα χρησιμοποιείτε το Facebook για οποιαδήποτε παράνομη, παραπλανητική, κακόβουλη ενέργεια ή διακριτική μεταχείριση.
  11. Δεν θα προβείτε σε καμία ενέργεια που θα μπορούσε να απενεργοποιήσει, να υπερφορτώσει ή να εμποδίσει τη σωστή λειτουργία ή την εμφάνιση του Facebook, όπως επιθέσεις που αφορούν άρνηση υπηρεσίας ή παρεμβολές στην απόδοση σελίδων ή σε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία του Facebook.
  12. Δεν θα διευκολύνετε και δεν θα ενθαρρύνετε οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας Δήλωσης ή των πολιτικών μας.
 4. Εγγραφή και ασφάλεια λογαριασμού

  Οι χρήστες του Facebook παρέχουν τα αληθινά τους ονόματα και πραγματικά στοιχεία και επιθυμούμε να διατηρήσουμε αυτή την κατάσταση ως έχει. Παρακάτω ακολουθούν ορισμένες δεσμεύσεις που αναλαμβάνετε σχετικά με την εγγραφή και τη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού σας:

  1. Δεν θα παρέχετε ψευδείς προσωπικές πληροφορίες στο Facebook και δεν θα δημιουργείτε λογαριασμούς για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από εσάς χωρίς σχετική άδεια.
  2. Δεν θα δημιουργείτε περισσότερους από έναν προσωπικούς λογαριασμούς.
  3. Σε περίπτωση που απενεργοποιήσουμε το λογαριασμό σας, δεν θα δημιουργήσετε άλλο λογαριασμό χωρίς σχετική άδεια από εμάς.
  4. Δεν θα χρησιμοποιείτε το προσωπικό σας Χρονολόγιο για εμπορικούς σκοπούς. Για τέτοιους σκοπούς, θα πρέπει να δημιουργήσετε Σελίδα Facebook.
  5. Δεν θα χρησιμοποιείτε το Facebook εάν είστε κάτω των 13 ετών.
  6. Δεν θα χρησιμοποιείτε το Facebook εάν έχετε καταδικαστεί για σεξουαλικό αδίκημα.
  7. Θα φροντίζετε ώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας να είναι ακριβή και ενημερωμένα.
  8. Δεν θα κοινοποιείτε τον κωδικό πρόσβασής σας (ή το μυστικό σας κλειδί, εάν είστε προγραμματιστής), δεν θα επιτρέπετε την πρόσβαση τρίτων στο λογαριασμό σας και δεν θα προβείτε σε καμία άλλη ενέργεια που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του λογαριασμού σας.
  9. Δεν θα μεταβιβάζετε το λογαριασμό σας (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε σελίδας ή εφαρμογής διαχειρίζεστε) σε τρίτους χωρίς να λάβετε προηγουμένως γραπτή άδεια από εμάς.
  10. Εάν επιλέξετε ένα όνομα χρήστη ή παρόμοιο αναγνωριστικό για το λογαριασμό ή τη Σελίδα σας, διατηρούμε το δικαίωμα να καταργήσουμε ή να επανακτήσουμε το εν λόγω όνομα χρήστη, εάν κρίνουμε ότι είναι ακατάλληλο (όπως, για παράδειγμα, όταν ένας ιδιοκτήτης εμπορικού σήματος υποβάλλει παράπονα σχετικά με ένα όνομα χρήστη που δεν σχετίζεται άμεσα με τον πραγματικό όνομα του χρήστη).
 5. Προστασία δικαιωμάτων τρίτων προσώπων

  Σεβόμαστε τα δικαιώματα όλων των ατόμων και αναμένουμε από εσάς να ενεργείτε με τον ίδιο τρόπο.

  1. Δεν θα δημοσιεύετε περιεχόμενο και δεν θα προβείτε σε καμία ενέργεια στο Facebook που προσβάλλει ή παραβιάζει δικαιώματα τρίτων ή παραβιάζει κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο την ισχύουσα νομοθεσία.
  2. Μπορούμε να καταργήσουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή πληροφορίες που δημοσιεύετε στο Facebook, εάν θεωρούμε ότι αποτελούν παραβίαση των όρων της παρούσας Δήλωσης ή των πολιτικών μας.
  3. Σας παρέχουμε εργαλεία που συμβάλλουν στην προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πώς να αναφέρετε παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
  4. Εάν καταργήσουμε το περιεχόμενό σας λόγω παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου και θεωρείτε ότι αυτό δεν ισχύει, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ένσταση.
  5. Σε περίπτωση που παραβιάζετε επανειλημμένα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, θα προβούμε στην απενεργοποίηση του λογαριασμού σας, εάν χρειαστεί.
  6. Δεν έχετε το δικαίωμα χρήσης της πνευματικής ιδιοκτησίας ή των εμπορικών σημάτων μας (συμπεριλαμβανομένης της επωνυμίας Facebook, των λογοτύπων Facebook και F, FB, Face, Poke, Book και Wall) ή οποιωνδήποτε άλλων παρόμοιων σε βαθμό που να προκαλείται σύγχυση σημάτων, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από της Οδηγίες Χρήσης Σημάτων ή κατόπιν σχετικής γραπτής άδειας από εμάς.
  7. Εάν συλλέγετε πληροφορίες από χρήστες, θα πρέπει να: λάβετε τη συναίνεσή τους, αποσαφηνίσετε ότι η συλλογή των πληροφοριών τους πραγματοποιείται από εσάς (και όχι από το Facebook) και να δημοσιεύσετε μια πολιτική προστασίας απορρήτου στην οποία θα εξηγείτε τους λόγους συλλογής και τους τρόπους χρήσης αυτών των πληροφοριών.
  8. Δεν θα δημοσιεύετε τα έγγραφα ταυτότητας ή άλλα ευαίσθητα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τρίτους στο Facebook.
  9. Δεν θα προσθέτετε ετικέτες σε χρήστες και δεν θα αποστέλλετε προσκλήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε άτομα που δεν χρησιμοποιούν το Facebook χωρίς τη συναίνεσή τους. Το Facebook προσφέρει στους χρήστες εργαλεία αναφοράς που τους επιτρέπουν να εκφράζουν την άποψή τους σχετικά με την προσθήκη ετικετών.
 6. Κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευέςΠληρωμές
  1. Προς το παρόν, οι υπηρεσίες μας μέσω κινητής τηλεφωνίας διατίθενται δωρεάν, ωστόσο πρέπει να γνωρίζετε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι κανονικές τιμές και χρεώσεις του παρόχου κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε, όπως οι χρεώσεις αποστολής μηνυμάτων.
  2. Σε περίπτωση που αλλάξετε ή απενεργοποιήσετε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας, θα πρέπει να ενημερώσετε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας στο Facebook εντός 48 ωρών, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι τα μηνύματά σας δεν αποστέλλονται στον παλαιό αριθμό.
  3. Παρέχετε όλα τα απαιτούμενα δικαιώματα που επιτρέπουν στους χρήστες να συγχρονίζουν (ακόμη και μέσω εφαρμογών) τις συσκευές τους με οποιεσδήποτε πληροφορίες που είναι ορατές για αυτούς στο Facebook.
 7. Εάν πραγματοποιείτε πληρωμές στο Facebook ή χρησιμοποιείτε τις Μονάδες Facebook, συμφωνείτε με τους Όρους πληρωμών.

 8. Ειδικές διατάξεις για Κοινωνικά Πρόσθετα

  Εάν χρησιμοποιείτε κοινωνικά πρόσθετα του Facebook, όπως τα κουμπιά "Κοινοποίηση" ή "Μου αρέσει!", στον ιστότοπό σας, οφείλετε να συμμορφώνεστε με τους παρακάτω πρόσθετους όρους:

  1. Σας παρέχουμε την άδεια να χρησιμοποιείτε τα κοινωνικά πρόσθετα του Facebook, προκειμένου οι χρήστες να μπορούν να δημοσιεύουν συνδέσμους ή περιεχόμενο από τον ιστότοπό σας στο Facebook.
  2. Αντίστοιχα, μας παρέχετε την άδεια να χρησιμοποιούμε και να επιτρέπουμε σε άλλους να χρησιμοποιούν τους εν λόγω συνδέσμους και το περιεχόμενο στο Facebook.
  3. Δεν θα τοποθετείτε κοινωνικά πρόσθετα σε σελίδες με περιεχόμενο το οποίο θα παραβίαζε οποιονδήποτε όρο της παρούσας Δήλωσης, εάν δημοσιευόταν στο Facebook.
 9. Ειδικές διατάξεις για προγραμματιστές/διαχειριστές εφαρμογών και ιστοτόπων

  Εάν είστε προγραμματιστής ή διαχειριστής μιας εφαρμογής ή ενός ιστοτόπου της Πλατφόρμας, οφείλετε να συμμορφώνεστε με τους παρακάτω πρόσθετους όρους:

  1. Είστε υπεύθυνος για την εφαρμογή σας και το περιεχόμενο αυτής, καθώς και για τους τρόπους χρήσης της Πλατφόρμας. Αυτό σημαίνει επίσης ότι η εφαρμογή σας ή η χρήση της Πλατφόρμας πληροί τις Πολιτικές Πλατφόρμας Facebook και τις Οδηγίες διαφήμισης.
  2. Όσον αφορά την προσπέλαση και τη χρήση δεδομένων που λαμβάνετε από το Facebook, ισχύουν οι εξής περιορισμοί:Δεν θα μας παρέχετε πληροφορίες που συλλέγετε ανεξάρτητα από χρήστες ή περιεχόμενα χρηστών χωρίς την προηγούμενη συναίνεση των ενδιαφερόμενων χρηστών.
   1. Θα ζητάτε μόνο δεδομένα που απαιτούνται για τη λειτουργία της εφαρμογής σας.
   2. Θα διαθέτετε μια πολιτική προστασίας απορρήτου η οποία θα ενημερώνει τους χρήστες σχετικά με τα δεδομένα που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε και τον τρόπο χρήσης, προβολής, κοινοποίησης ή μεταβίβασης αυτών των δεδομένων, ενώ οφείλετε επίσης να συμπεριλάβετε τη διεύθυνση URL για την εν λόγω πολιτική προστασίας απορρήτου στην Εφαρμογή προγραμματιστή.
   3. Δεν θα χρησιμοποιείτε, προβάλλετε, κοινοποιείτε ή μεταβιβάζετε δεδομένα χρηστών κατά τρόπο ο οποίος δεν συνάδει με την πολιτική προστασίας απορρήτου που έχετε καταρτίσει.
   4. Θα διαγράφετε όλα τα δεδομένα που λαμβάνετε από εμάς σχετικά με κάποιον χρήστη κατόπιν αιτήματος του συγκεκριμένου χρήστη και θα παρέχετε ένα μηχανισμό ο οποίος θα επιτρέπει στους χρήστες να υποβάλλουν ανάλογα αιτήματα.
   5. Δεν θα παρέχετε δεδομένα χρήστη που λαμβάνετε από εμάς σε οποιονδήποτε δημιουργό διαφημιστικού υλικού.
   6. Δεν θα μεταβιβάζετε άμεσα ή έμμεσα οποιαδήποτε δεδομένα που λαμβάνετε από εμάς (και δεν θα χρησιμοποιείτε τα εν λόγω δεδομένα σε σχέση με) σε οποιοδήποτε διαφημιστικό δίκτυο, υπηρεσία ανταλλαγής διαφημίσεων, μεσολαβητή πληροφοριών ή σύνολο διαφημιστικών εργαλείων, ακόμη και στην περίπτωση που ο χρήστης συναινεί για την εν λόγω μεταβίβαση ή χρήση.
   7. Δεν θα πωλείτε δεδομένα χρηστών. Σε περίπτωση της εξαγοράς από ή συγχώνευσής σας με τρίτους, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τα δεδομένα χρηστών στην εφαρμογή σας, ωστόσο δεν είναι δυνατή η μεταβίβασή τους εκτός της εν λόγω εφαρμογής. 
   8. Μπορούμε να σας ζητήσουμε τη διαγραφή δεδομένων χρηστών, εάν τα εν λόγω δεδομένα χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που θεωρούμε ότι δεν συνάδει με τις προσδοκίες των χρηστών.
   9. Μπορούμε να περιορίσουμε την πρόσβασή σας σε δεδομένα.
   10. Θα συμμορφώνεστε με όλους τους άλλους περιορισμούς που ορίζονται στις Πολιτικές της πλατφόρμας του Facebook.
  3. Δεν θα μας παρέχετε πληροφορίες που συλλέγετε ανεξάρτητα από χρήστες ή περιεχόμενα χρηστών χωρίς την προηγούμενη συναίνεση των ενδιαφερόμενων χρηστών.
  4. Θα παρέχετε στους χρήστες έναν εύκολο τρόπο κατάργησης της εφαρμογής σας ή αποσύνδεσης από αυτή.
  5. Θα παρέχετε στους χρήστες έναν εύκολο τρόπο επικοινωνίας μαζί σας. Μπορούμε, επίσης, να κοινοποιούμε τη διεύθυνση του email σας σε χρήστες και άλλα πρόσωπα που ισχυρίζονται ότι έχετε παραβιάσει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προσβάλει τα δικαιώματά τους.
  6. Θα παρέχετε μια υπηρεσία υποστήριξης πελατών για την εφαρμογή σας.
  7. Δεν θα εμφανίζετε στον ιστότοπο www.facebook.com διαφημίσεις ή πλαίσια αναζήτησης για δίκτυα τρίτων.
  8. Σας εκχωρούμε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα για τη χρήση κωδικών, API, δεδομένων και εργαλείων που λαμβάνετε από εμάς.
  9. Δεν μπορείτε να προβείτε στην πώληση, μεταβίβαση ή εκχώρηση των κωδικών, των API ή των εργαλείων που σας παρέχουμε σε τρίτους.
  10. Δεν θα παρουσιάζετε μια παραπλανητική εικόνα της σχέσης που διατηρείτε με το Facebook σε τρίτους.
  11. Μπορείτε να διαθέτετε τα λογότυπα που σας παρέχουμε σε προγραμματιστές και να εκδώσετε ένα δελτίο τύπου ή να προβείτε σε οποιαδήποτε δημόσια δήλωση, εφόσον συμμορφώνεστε με τις Πολιτικές της πλατφόρμας του Facebook.
  12. Μπορούμε να εκδώσουμε ένα δελτίο τύπου για την περιγραφή της μεταξύ μας σχέσης.
  13. Θα συμμορφώνεστε με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, οφείλετε (εφόσον ισχύει):Δεν εγγυούμαστε ότι η Πλατφόρμα θα παραμείνει για πάντα δωρεάν.
   1. να διαθέτετε μια πολιτική κατάργησης μη εξουσιοδοτημένου περιεχομένου και των λογαριασμών που ανήκουν σε κατ' εξακολούθηση παραβάτες, η οποία να συμμορφώνεται με το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων στην ψηφιακή εποχή (Digital Millennium Copyright Act).
   2. να συμμορφώνεστε με τον τηλεοπτικό νόμο προστασίας της ιδιωτικότητας (Video Privacy Protection Act-VPPA) και να λαμβάνετε την απαραίτητη συναίνεση των χρηστών, εφόσον το επιθυμούν, ώστε να κοινοποιούνται στο Facebook δεδομένα που υπόκεινται στο νόμο VPPA. Οφείλετε να αναφέρετε ότι οποιαδήποτε κοινοποίηση δεδομένων των χρηστών σε εμάς δεν αποτελεί μια δευτερεύουσας σημασίας διαδικασία των συνηθισμένων δραστηριοτήτων σας.
  14. Δεν εγγυούμαστε ότι η Πλατφόρμα θα παραμείνει για πάντα δωρεάν.
  15. Μας εκχωρείτε όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας της εφαρμογής σας με το Facebook, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενσωμάτωσης περιεχομένου και πληροφοριών που μας παρέχετε σε ροές ειδήσεων, χρονολόγια και ανακοινώσεις ενεργειών χρήστη.
  16. Μας παρέχετε το δικαίωμα χρήσης συνδέσμου ή πλαισίου για την εφαρμογή σας και την τοποθέτηση περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων διαφημιστικών μηνυμάτων, γύρω από την εφαρμογή σας.
  17. Μπορούμε να αναλύουμε την εφαρμογή σας, τα περιεχόμενα και τα δεδομένα για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών σκοπών (όπως για τη στόχευση της παροχής διαφημίσεων ή τη δημιουργία ευρετηρίου περιεχομένου αναζήτησης).
  18. Μπορούμε να ελέγχουμε την εφαρμογή σας, προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι είναι ασφαλής για τους χρήστες.
  19. Μπορούμε να δημιουργούμε εφαρμογές που προσφέρουν παρόμοιες λειτουργίες και υπηρεσίες ή που είναι κατά οποιονδήποτε τρόπο ανταγωνιστικές προς την εφαρμογή σας.
 10. Πληροφορίες για διαφημίσεις και άλλο εμπορικό περιεχόμενο που δημοσιεύεται ή υποστηρίζεται από το Facebook

  Στόχος μας είναι η παροχή διαφημίσεων και εμπορικού περιεχομένου που αξιοποιούνται κατάλληλα από τους χρήστες και τους διαφημιστές μας. Για να συμβάλετε σε αυτό το σκοπό, πρέπει να συμφωνείτε με τα ακόλουθα:

  1. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις ρυθμίσεις απορρήτου για να θέτετε τους επιθυμητούς περιορισμούς ως προς τη συσχέτιση του ονόματος και της εικόνας του προφίλ σας με οποιοδήποτε εμπορικό, χρηματοδοτούμενο ή ανάλογο περιεχόμενο, όπως για παράδειγμα μια μάρκα που σας αρέσει, που δημοσιεύουμε ή υποστηρίζουμε. Μας παρέχετε την άδεια χρήσης του ονόματος, της εικόνας προφίλ, του περιεχομένου και των πληροφοριών σας σε σχέση με τον εν λόγω περιεχόμενο, φυσικά υπό τους περιορισμούς που εσείς ορίζετε.
  2. Δεν παρέχουμε το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες σας σε διαφημιστές χωρίς την προηγούμενη συναίνεσή σας.
  3. Κατανοείτε ότι ενδέχεται να μην καθορίζουμε πάντα τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο επικοινωνίας που παρέχονται επί πληρωμή.
 11. Ειδικές διατάξεις για διαφημιστές

  Μπορείτε να προσεγγίσετε το επιθυμητό κοινό με την αγορά διαφημίσεων στο Facebook ή στο δίκτυο εκδόσεων που χρησιμοποιούμε. Εάν υποβάλλετε παραγγελία μέσω της ηλεκτρονικής διαφημιστικής μας πύλης (Παραγγελία), οφείλετε να συμμορφώνεστε με τους εξής επιπλέον όρους:

  Ειδικές διατάξεις για Σελίδες
  1. Κατά την υποβολή Παραγγελίας, θα πρέπει να αναφέρετε τον τύπο της διαφήμισης που επιθυμείτε να αγοράσετε, το ποσό που θέλετε να καταβάλετε και την προσφορά σας. Εάν η Παραγγελία σας γίνει αποδεκτή, θα παρέχουμε τις διαφημίσεις σας ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του αποθέματος. Κατά την προβολή των διαφημιστικών σας μηνυμάτων, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι διαφημίσεις σας να εμφανίζονται στο κοινό που έχετε καθορίσει, χωρίς ωστόσο να εγγυούμαστε ότι θα επιτυγχάνουν τον αναμενόμενο στόχο ανά πάσα στιγμή.
  2. Ενδέχεται να διευρύνουμε τα κριτήρια-στόχου που έχετε καθορίσει, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κρίνουμε ότι αυτό θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της διαφημιστικής σας εκστρατείας.
  3. Οι πληρωμές των Παραγγελιών σας θα καταβάλλονται σύμφωνα με τους Όρους πληρωμών. Το οφειλόμενο ποσό θα υπολογίζεται βάσει των μηχανισμών παρακολούθησης που χρησιμοποιούμε.
  4. Οι διαφημίσεις σας οφείλουν να συμμορφώνονται με τις Οδηγίες διαφήμισης.
  5. Το μέγεθος, η τοποθεσία και η θέση των διαφημιστικών σας μηνυμάτων καθορίζονται από εμάς.
  6. Δεν εγγυούμαστε την αποτελεσματικότητα της διαφήμισής σας, όπως για παράδειγμα τον αριθμό των κλικ που πραγματοποιούνται σε αυτή.
  7. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τον αριθμό των κλικ που σημειώνονται για τις διαφημίσεις σας. Διαθέτουμε συστήματα που συμβάλλουν στον εντοπισμό και την ανάλυση ορισμένων δραστηριοτήτων επιλογής περιεχομένου, αλλά δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απάτες στα κλικ, τεχνολογικά προβλήματα ή οποιαδήποτε άλλη ενδεχόμενη μη έγκυρη δραστηριότητα επιλογής περιεχομένου που ίσως επηρεάσει το κόστος των υφιστάμενων διαφημίσεων.
  8. Μπορείτε να ακυρώσετε την Παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή μέσω της ηλεκτρονικής μας πύλης, ωστόσο ίσως χρειαστεί να παρέλθουν έως και 24 ώρες για την κατάργηση της διαφήμισης. Είστε υπεύθυνοι για την εξόφληση των οφειλών που προκύπτουν από την προβολή όλων των διαφημιστικών σας μηνυμάτων.
  9. Η άδεια προβολής των διαφημίσεών σας δεν θα ισχύει μετά την ολοκλήρωση της Παραγγελίας. Κατανοείτε, ωστόσο, ότι εάν υπάρχουν χρήστες που έχουν χρησιμοποιήσει τη διαφήμισή σας, η διαφήμιση θα συνεχίζει να εμφανίζεται έως ότου διαγραφεί από τους εν λόγω χρήστες.
  10. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις διαφημίσεις και οποιοδήποτε σχετικό περιεχόμενο ή πληροφορία σας για προωθητικούς σκοπούς και δραστηριότητες μάρκετινγκ.
  11. Δεν μπορείτε να προβείτε στην έκδοση δελτίων τύπου ή σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη σχέση σας με το Facebook χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια από εμάς.
  12. Ενδέχεται να απορρίψουμε ή να καταργήσουμε οποιαδήποτε διαφήμιση για οποιονδήποτε λόγο.
  13. Εάν τοποθετείτε διαφημίσεις για λογαριασμό τρίτου, πρέπει να διαθέτετε σχετική άδεια για την τοποθέτηση αυτών των διαφημίσεων και οφείλετε να συμμορφώνεστε με τους εξής όρους:
   1. Εγγυάστε ότι είστε νομίμως εξουσιοδοτημένοι να δεσμεύετε το διαφημιστή με τους όρους της παρούσας Δήλωσης.
   2. Συμφωνείτε ότι, σε περίπτωση που ο διαφημιστής τον οποίο εκπροσωπείτε παραβιάσει τους όρους της παρούσας Δήλωσης, ενδέχεται να σας καταστήσουμε υπεύθυνο για την εν λόγω παραβίαση.
 12. Εάν δημιουργήσετε ή διαχειρίζεστε Σελίδα στο Facebook ή κάνετε κάποια προωθητική ενέργεια ή προσφορά από τη Σελίδα σας, συμφωνείτε με τους Όρους χρήσης των Σελίδων.

 13. Ειδικές διατάξεις για Λογισμικό
   1. Εάν πραγματοποιήσετε λήψη λογισμικού, όπως ανεξάρτητα προϊόντα λογισμικού ή προσθήκες για προγράμματα περιήγησης, συμφωνείτε ότι κατά καιρούς το συγκεκριμένο λογισμικό ενδέχεται να πραγματοποιεί λήψη αναβαθμίσεων, ενημερώσεων και πρόσθετων λειτουργιών από εμάς με στόχο τη βελτίωση, τον εμπλουτισμό ή την περαιτέρω ανάπτυξη του λογισμικού.
   2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημιουργία παράγωγων έργων, αποσυμπίληση ή οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια απόκτησης του πηγαίου κώδικα λογισμικού μας, εκτός εάν έχετε ρητή εξουσιοδότηση να το κάνετε δυνάμει άδειας ανοιχτού κώδικα ή μια γραπτή σχετική άδεια από εμάς.
 14. ΤροποποιήσειςΛύση
  1. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου οι αλλαγές πραγματοποιούνται για νομικούς/διαχειριστικούς λόγους ή για να διορθωθεί μια ανακριβής δήλωση, θα σας ειδοποιούμε επτά (7) ημέρες νωρίτερα (για παράδειγμα, θα δημοσιεύουμε την αλλαγή στη Σελίδα διακυβέρνησης του ιστοτόπου Facebook). Θα σας δίνουμε επίσης τη δυνατότητα να υποβάλετε σχόλια για τις αλλαγές που αφορούν την παρούσα Δήλωση. Για να ενημερώστε σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Δήλωση, επισκεφθείτε τη Σελίδα διακυβέρνησης του ιστοτόπου Facebook και πατήστε "Μου αρέσει!".
  2. Σε περίπτωση αλλαγών σε πολιτικές που αναφέρονται ή ενσωματώνονται στην παρούσα Δήλωση, θα παρέχουμε σχετική ειδοποίηση μέσω της Σελίδας διακυβέρνησης του ιστοτόπου.
  3. Κάθε χρήση του Facebook κατόπιν των σχετικών αλλαγών στους όρους συνιστά εκ μέρους σας αποδοχή των τροποποιημένων όρων.
 15. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας προς το γράμμα ή το πνεύμα της παρούσας Δήλωσης ή εάν μας εκθέτετε με οποιονδήποτε τρόπο σε πιθανούς νομικούς κινδύνους, μπορούμε να διακόψουμε την παροχή μέρους ή του συνόλου του ιστοτόπου Facebook σε εσάς. Θα σας ενημερώσουμε σχετικά μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή την επόμενη φορά που θα προσπαθήσετε να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε το λογαριασμό ή να απενεργοποιήσετε την εφαρμογή σας ανά πάσα στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα Δήλωση θα παύσει να ισχύει. Λάβετε υπόψη ότι οι ακόλουθες διατάξεις θα παραμείνουν σε ισχύ: 2.2, 2.4, 3-5, 8.2, 9.1-9.3, 9.9, 9.10, 9.13, 9.15, 9.18, 10.3, 11.2, 11.5, 11.6, 11.9, 11.12, 11.13 και 15-19.

 16. Επίλυση διαφορών
  1. Οποιαδήποτε αξίωση, άσκηση αγωγής ή διαφορά (διεκδίκηση) που προκύπτει μεταξύ μας και απορρέει από ή σχετίζεται με την παρούσα Δήλωση ή τον ιστότοπο Facebook θα υπόκειται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των πολιτειακών ή ομοσπονδιακών δικαστηρίων της Επαρχίας Σάντα Κλάρα. Η παρούσα Δήλωση, καθώς και οποιαδήποτε αξίωση που ενδεχομένως προκύψει μεταξύ μας, διέπεται από τη νομοθεσία της Πολιτείας της Καλιφόρνια, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν διενέξεις με άλλες νομοθετικές διατάξεις. Για την επίλυση σχετικών αξιώσεων αναγνωρίζετε τη δικαιοδοσία επί των προσώπων των δικαστηρίων της Επαρχίας Σάντα Κλάρα στην Καλιφόρνια.
  2. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος εγείρει αξιώσεις αναφορικά με ενέργειες, περιεχόμενο ή πληροφορίες στο Facebook που σας ανήκουν, δεσμεύεστε να μας αποζημιώνετε και να μας προστατεύετε έναντι οποιασδήποτε ζημιάς, απώλειας ή οποιουδήποτε είδους δαπάνης (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών και νομικών εξόδων) που σχετίζεται με ανάλογες αξιώσεις. Αν και παρέχουμε κανόνες σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών, δεν μπορούμε να ελέγχουμε ή να υποδεικνύουμε τις ενέργειες των χρηστών του Facebook και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που μεταδίδονται ή κοινοποιούνται από τους χρήστες στο Facebook. Επίσης, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε προσβλητικό, ακατάλληλο, άσεμνο, παράνομο ή με οποιονδήποτε τρόπο ανάρμοστο περιεχόμενο ή πληροφορία που ενδεχομένως εντοπίσετε στο Facebook. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά, εντός και εκτός σύνδεσης, οποιουδήποτε χρήστη του Facebook.
  3. ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ FACEBOOK ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ, ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΙΟΥΣ, ΩΣΤΟΣΟ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΤΟ FACEBOOK ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΤΕΚΜΑΙΡΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ FACEBOOK ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. ΤΟ FACEBOOK ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΕ ΕΜΑΣ, ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ, ΓΝΩΣΤΕΣ Ή ΑΓΝΩΣΤΕΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΕΤΕ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ. ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ, ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΠΑΡΑΙΤΕΙΣΤΕ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ §1542 ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ: Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Ο ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ή ΔΕΝ ΥΠΟΨΙΑΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ, ΑΝ ΗΤΑΝ ΓΝΩΣΤΟΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ, ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΖΑΝ ΟΥΣΙΩΔΩΣ ΤΟΝ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ. ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ Ή ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΤΟ FACEBOOK, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΤΟ FACEBOOK ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΕΚΑΤΟ ΔΟΛΑΡΙΩΝ Η.Π.Α. (100$) Ή ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΩΝ. ΕΠΕΙΔΗ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ Ή ΤΗΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ FACEBOOK ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.
 17. Ειδικές διατάξεις για χρηστές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών

  Καταβάλλουμε προσπάθειες για τη δημιουργία μιας παγκόσμιας κοινότητας με κοινά πρότυπα για όλους, προασπίζοντας πάντα την εκάστοτε τοπική νομοθεσία. Οι παρακάτω διατάξεις ισχύουν για εγγεγραμμένους και μη εγγεγραμμένους χρήστες του Facebook εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών:

  1. Συμφωνείτε ως προς τη μεταβίβαση και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες.
  2. Εάν βρίσκεστε σε χώρα στην οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει εμπάργκο ή συμπεριλαμβάνεστε στον κατάλογο των Ειδικά Ενδεδειγμένων Πολιτών (Specially Designated Nationals) του Υπουργείου Οικονομικών των Η.Π.Α., δεν μπορείτε να συμμετέχετε σε εμπορικές δραστηριότητες στο Facebook (όπως διαφημίσεις ή πληρωμές) ή να διαχειρίζεστε εφαρμογές ή ιστοτόπους της Πλατφόρμας.
  3. Για να δείτε ορισμένους ειδικούς όρους που ισχύουν μόνο για τους χρήστες από τη Γερμανία, κάντε κλικ εδώ.
 18. Ορισμοί
  1. Με τον όρο "Facebook" νοούνται οι λειτουργίες και οι υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω (α) του ιστοτόπου μας, στη διεύθυνση www.facebook.com, καθώς και μέσω άλλων ιστοτόπων και συνεργαζόμενων ιστοτόπων του Facebook (συμπεριλαμβανομένων δευτερευόντων τομέων, διεθνών εκδόσεων, widget και εκδόσεων για κινητά τηλέφωνα), (β) της Πλατφόρμας μας, (γ) των κοινωνικών πρόσθετων, όπως τα κουμπιά "Μου αρέσει!" και "Κοινοποίηση", καθώς και άλλων παρόμοιων δυνατοτήτων και (δ) άλλων πολυμέσων, λογισμικού (όπως γραμμή εργαλείων), συσκευών ή δικτύων που υφίστανται ή πρόκειται να αναπτυχθούν.
  2. Με τον όρο "Πλατφόρμα" νοείται το σύνολο των API και των υπηρεσιών (όπως το περιεχόμενο) που επιτρέπουν σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων προγραμματιστών εφαρμογών και διαχειριστών ιστοτόπων, να ανακτούν δεδομένα από το Facebook ή να παρέχουν δεδομένα σε εμάς.
  3. Με τον όρο "πληροφορίες" νοούνται οποιαδήποτε στοιχεία και άλλες πληροφορίες που σας αφορούν, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών που πραγματοποιούνται από εγγεγραμμένους και μη εγγεγραμμένους χρήστες του Facebook.
  4. Με τον όρο "περιεχόμενο" νοείται οποιοδήποτε στοιχείο που δημοσιεύεται στο Facebook από εσάς ή άλλους χρήστες και το οποίο δεν δύναται να περιληφθεί στον όρο "πληροφορία".
  5. Με τον όρο "δεδομένα" ή "δεδομένα χρήστη" νοούνται οποιαδήποτε δεδομένα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται περιεχόμενο ή πληροφορίες χρηστών που ανακτώνται από εσάς ή από τρίτους στο Facebook ή παρέχονται από εσάς ή από τρίτους μέσω της Πλατφόρμας.
  6. Με τον όρο "δημοσίευση" νοείται μια δημοσίευση στο Facebook ή οποιαδήποτε διάθεση πληροφοριών μέσω του Facebook.
  7. Με τον όρο "χρήση" νοείται η χρήση, αντιγραφή, δημόσια εκτέλεση ή προβολή, διανομή, τροποποίηση, μετάφραση και δημιουργία παράγωγων έργων.
  8. Με τον όρο "ενεργός εγγεγραμμένος χρήστης" νοείται οποιοσδήποτε χρήστης έχει συνδεθεί στο Facebook τουλάχιστον μία φορά κατά το χρονικό διάστημα των προηγούμενων 30 ημερών.
  9. Με τον όρο "εφαρμογή" νοείται οποιαδήποτε εφαρμογή ή ιστότοπος που χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα ή έχει πρόσβαση σε αυτή, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο λαμβάνει ή έχει λάβει δεδομένα από εμάς. Εάν δεν επιθυμείτε να έχετε πλέον πρόσβαση στην Πλατφόρμα αλλά δεν έχετε διαγράψει όλα τα δεδομένα σας, ο όρος "εφαρμογή" θα ισχύει έως ότου προβείτε στη διαγραφή των δεδομένων.
    
 19. Άλλα
  1. Εάν κατοικείτε ή η έδρα της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας βρίσκεται στις Η.Π.Α. ή στον Καναδά, η παρούσα Δήλωση αποτελεί μια συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και στην εταιρεία Facebook, Inc. Διαφορετικά, η παρούσα Δήλωση αποτελεί μια συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την εταιρεία Facebook Ireland Limited. Στο παρόν, οι όροι “εμείς”, “εμάς” και “μας” αναφέρονται στην εταιρεία Facebook, Inc. ή Facebook Ireland Limited, αντίστοιχα.
  2. Η παρούσα Δήλωση αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών όσον αφορά το Facebook και υπερισχύει οποιωνδήποτε προηγούμενων συμφωνιών.
  3. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Δήλωσης κριθεί ως μη εφαρμοστέα, δεν επηρεάζει τις υπόλοιπες διατάξεις, οι οποίες παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.
  4. Η αποτυχία εφαρμογής οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Δήλωσης δεν θα θεωρείται ως αποποίηση των όρων της.
  5. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή αποποίηση των διατάξεων της παρούσας Δήλωσης πρέπει να πραγματοποιείται εγγράφως και να φέρει την υπογραφή μας.
  6. Δεν μπορείτε να μεταβιβάζετε δικαιώματα ή υποχρεώσεις που διαθέτετε βάσει της παρούσας Δήλωσης σε τρίτους, χωρίς τη συναίνεσή μας.
  7. Διατηρούμε το δικαίωμα εκούσιας εκχώρησης όλων των δικαιωμάτων μας και των υποχρεώσεων που προκύπτουν βάσει της παρούσας Δήλωσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς ή πώλησης των περιουσιακών μας στοιχείων αυτοδικαίως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
  8. Κανένα στοιχείο της παρούσας Δήλωσης δεν εμποδίζει τη συμμόρφωσή μας προς τις διατάξεις του νόμου.
  9. Η παρούσα Δήλωση δεν προβλέπει την εκχώρηση δικαιωμάτων τρίτων δικαιούχων.
  10. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα που δεν σας έχουμε εκχωρήσει ρητώς.
  11. Οφείλετε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους κατά τη χρήση του ιστοτόπου Facebook ή την πρόσβαση σε αυτόν.

Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στα ακόλουθα έγγραφα, τα οποία παρέχουν επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Facebook:

 • Πολιτική χρήσης δεδομένων: Η Πολιτική χρήσης δεδομένων σάς βοηθά να κατανοήσετε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες.
 • Όροι πληρωμών: Οι συγκεκριμένοι πρόσθετοι όροι ισχύουν για όλες τις πληρωμές που πραγματοποιούνται στο ή μέσω του Facebook.
 • Σελίδα Πλατφόρμας: Η συγκεκριμένη σελίδα σάς βοηθά να κατανοήσετε καλύτερα τη διαδικασία προσθήκης εφαρμογών τρίτων ή χρήσης της λειτουργίας σύνδεσης στο Facebook (Facebook Connect), καθώς και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η προσπέλαση και η χρήση των δεδομένων σας από αυτές τις εφαρμογές.
 • Πολιτικές της πλατφόρμας του Facebook: Οι συγκεκριμένες οδηγίες περιγράφουν συνοπτικά τις πολιτικές που ισχύουν για εφαρμογές και ιστοτόπους σύνδεσης.
 • Οδηγίες διαφήμισης: Οι συγκεκριμένες οδηγίες περιγράφουν συνοπτικά τις πολιτικές που ισχύουν για διαφημίσεις που εμφανίζονται στο Facebook.
 • Οδηγίες προώθησης: Οι συγκεκριμένες οδηγίες περιγράφουν συνοπτικά τις πολιτικές που ισχύουν για την παροχή διαγωνισμών, λαχειοφόρων κληρώσεων και άλλων τύπων προωθητικών ενεργειών στο Facebook.
 • Κέντρο αδειών χρήσης εμπορικής επωνυμίας: Οι συγκεκριμένες οδηγίες περιγράφουν συνοπτικά τις πολιτικές που ισχύουν για τη χρήση των εμπορικών σημάτων, των λογοτύπων και των στιγμιοτύπων οθόνης του Facebook.
 • Όροι Σελίδων: Οι συγκεκριμένες οδηγίες ισχύουν για τη χρήση των Σελίδων του Facebook.
 • Όροι της κοινότητας: Οι συγκεκριμένες οδηγίες περιγράφουν συνοπτικά τις προσδοκίες μας σχετικά με το περιεχόμενο που δημοσιεύετε και τις δραστηριότητές σας στο Facebook.

Πηγή: https://www.facebook.com/legal/terms

Κατηγορία Διαδίκτυο

Περισσότεροι από 600.000 χρήστες του Facebook θα λάβουν 15 δολάρια έκαστος ως αποζημίωση για τη χρήση προσωπικών δεδομένων τους σε στοχευμένες διαφημίσεις που προέβαλλε η υπηρεσία. Στο πλαίσιο εξωδικαστικής συμφωνίας, το Facebook θα καταβάλλει συνολικά 20 εκατ. δολάρια, από τα οποία ένα μέρος θα καταβληθεί σε οργανώσεις για την προστασία της ιδιωτικότητας.

Η υπόθεση αφορά το διαφημιστικό πρόγραμμα Sponsored Stories, το οποίο προέβαλλε στοχευμένες διαφημίσεις στα μέλη του κοινωνικού δικτύου. Κάθε τέτοια διαφήμιση περιλάμβανε το όνομα και τη φωτογραφία ενός φίλου του χρήστη, μαζί με τη διαβεβαίωση ότι ο φίλος αυτός είχε κάνει «Like» στο προϊόν του διαφημιζόμενου.

    Μπορείτε να δείτε τις διαφημιστικές ανακοινώσεις με την... υπογραφή των δικών σας φίλων στο Facebook.
    Μπορείτε να μάθετε τι είναι οι διαφημιστικές ανακοινώσεις, και πώς μπορούν οι γονείς να αποτρέψουν την εμφάνιση των προτιμήσεων των παιδιών τους στις επονομαζόμενες και «κοινωνικές διαφημίσεις».

Πέντε χρήστες του Facebook, ανάμεσά τους δύο ανήλικοι, κατέθεσαν ομαδική αγωγή κατά του Facebook διαμαρτυρόμενοι ότι τα προσωπικά τους δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν χωρίς οι ίδιοι να δώσουν τη συγκατάθεσή τους ή να λάβουν αμοιβή.

Μέχρι το 2011 που κατατέθηκε η εν λόγω αγωγή, στο διαφημιστικό πρόγραμμα είχαν χρησιμοποιηθεί στοιχεία περίπου 150 εκατομμυρίων χρηστών. Αποζημίωση θα λάβουν όμως μόνο όσοι χρήστες είχαν απαντήσει σε ειδοποίηση που έλαβαν από το Facebook φέτος.

Η εξωδικαστική συμφωνία, την οποία ενέκρινε αμερικανικό περιφερειακό δικαστήριο, απαιτεί από το Facebook να αλλάξει τη λεγόμενη «δήλωση δικαιωμάτων» ώστε να δίνει στα μέλη του περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα τους.

Ο δικαστής Ρίτσαρντ Σίμποργκ αναγνώρισε ότι η αποζημίωση είναι μάλλον μικρή, πρόσθεσε όμως ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι το Facebook  «αναμφισβήτητα παρέβη το νόμο». Δήλωσε επίσης ότι οι ενάγοντες δεν απέδειξαν ότι υπέστησαν οποιαδήποτε βλάβη.

Υπάρχουν ωστόσο ακόμα 7.000 χρήστες που δεν δέχθηκαν τη συμβιβαστική συμφωνία και μπορούν να κινηθούν κατά του Facebook ανεξάρτητα.

Η εταιρεία είχε καταλήξει και πέρυσι σε συμβιβασμό για παρόμοια υπόθεση, και κλήθηκε να καταβάλει 10 εκατ. δολάρια για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Πηγή: in.gr

Κατηγορία Διαδίκτυο

Δείτε τι πρέπει να δείξετε στο παιδί σας για να μην εμφανίζεται με ονοματεπώνυμο και φωτογραφία σε κοινωνικές διαφημίσεις στο Facebook, ακόμα κι αν αυτό συμβαίνει μόνο για τους φίλους του. Εάν με την καθοδήγησή σας κάνει την ρύθμιση, όχι μόνο δεν θα διαφημίζει τίποτα στους φίλους του, αλλά θα μάθει να παρέχει επιλεκτικά προσωπικά δεδομένα στο Ίντερνετ.

Μια χρήσιμη πληροφορία για γονείς με παιδιά που είναι μέλη του Facebook εντοπίσαμε στο Κέντρο Βοήθειας της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή το θέμα των διαφημιστικών ανακοινώσεων που είναι υποχρεωμένοι να προωθούν όσοι το χρησιμοποιούν. H πληροφορία αφορά την χρήση του ονόματος ή της εικόνας παιδιών στις λεγόμενες «κοινωνικές διαφημίσεις».

Οι κοινωνικές διαφημίσεις δείχνουν το μήνυμα ενός διαφημιστή δίπλα σε δραστηριότητές των μελών του Facebook, στην προκειμένη περίπτωση του παιδιού  (π.χ. όταν δηλώνει ότι του αρέσει μια Σελίδα στο Facebook). Αυτές τις προτιμήσεις (γενικά, την σχετική δραστηριότητα) με ονοματεπώνυμο (ίσως και φωτογραφία) σε διαφημιζόμενα προϊόντα, τις βλέπουν μόνο οι επιβεβαιωμένοι φίλοι του παιδιού.  Αν χρησιμοποιηθεί κάποια φωτογραφία, αυτή θα είναι η φωτογραφία του προφίλ του παιδιού, και όχι κάποια φωτογραφία από τα άλμπουμ του.

Εάν λοιπόν, δεν θέλετε το όνομα ή η εικόνα προφίλ του παιδιού σας, κάτω των 18 ετών, να συσχετίζεται με διαφημίσεις, γράφει στο Κέντρο Βοήθειας η υπηρεσία, θα πρέπει να κάνει τη σχετική ρύθμιση με την βοήθειά σας.

Καθοδηγήστε το παιδί σας στις ρυθμίσεις για τις Διαφημίσεις Facebook στην διεύθυνση http://www.facebook.com/settings?tab=ads§ion=social, ώστε να διαλέξει την επιλογή που θέλει, στο μενού δίπλα στη ρύθμιση Να συνδέονται οι κοινωνικές μου δραστηριότητες με διαφημίσεις για.... Οι επιλογές είναι δύο, είτε μόνο οι φίλοι του ή κανείς. Προφανώς, πρέπει να επιλέξει Κανείς.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση ισχύει μόνο για τις διαφημίσεις που συνδέει το Facebook με νέα σχετικά με κοινωνικές δραστηριότητες. Επομένως, ανεξάρτητα από αυτή τη ρύθμιση, οι κοινωνικές δραστηριότητες θα εξακολουθούν να εμφανίζονται σε άλλα περιβάλλοντα, όπως σε διαφημιστικές ανακοινώσεις ή σε μηνύματα από το Facebook.

Αν δεν μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί σας να επεξεργαστεί αυτή τη ρύθμιση απορρήτου, μπορείτε να ζητήσετε τη βοήθεια της υπηρεσίας. Κατά την υποβολή της φόρμας, πρέπει να γνωρίζετε ότι θα σας ζητηθεί να υποβάλετε επικυρωμένο αντίγραφο μιας επίσημης δήλωσης των δικαιωμάτων που έχετε ως γονέας ή κηδεμόνας κατά την υποβολή του αιτήματος. H φόρμα απευθύνεται μόνο σε γονείς με παιδιά κάτω των 18 ετών. Μετά την επεξεργασία του αιτήματός σας, οι κοινωνικές δραστηριότητες του παιδιού σας δεν θα συνδέονται με διαφημίσεις έως ότου το παιδί σας συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Στη συνέχεια, το ίδιο το παιδί σας θα μπορεί να επιλέξει την επιθυμητή ρύθμιση.

Πηγή: in.gr

Κατηγορία Διαδίκτυο

Σύμφωνα με το Facebook, οι διαφημιστικές ανακοινώσεις είναι δημοσιεύσεις φίλων σας ή Σελίδων του Facebook. Η διαφορά με τις άλλες δημοσιεύσεις των φίλων σας είναι ότι μια επιχείρηση, ένας οργανισμός ή ένα άτομο έχει πληρώσει ώστε να εμφανίζεται σε περίοπτη θέση η ανακοίνωση αυτή, για να τη βλέπουν περισσότεροι. Είναι κανονικές ανακοινώσεις τις οποίες σας κοινοποιούν φίλοι ή Σελίδες που συνδέονται μαζί σας.

Μόνο που οι ανακοινώσεις αυτές αποτελούν μέρος της συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και στο Facebook για την χρήση της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης δωρεάν. Αν και δεν επιλέξατε επί τούτου να κοινοποιηθεί στους φίλους σας ότι κάτι σας αρέσει, ότι θα πάτε σε μια εκδήλωση και άλλα, αυτό θα γίνεται κάθε φορά που το κάνετε.

Δείτε πως λειτουργούν οι διαφημιστικές ανακοινώσεις, όπως εξηγεί το Facebook, με ένα παράδειγμα: Με βάση τις ρυθμίσεις απορρήτου της Χριστίνας, οι φίλοι της μπορούν να βλέπουν διάφορες ανακοινώσεις για Σελίδες που της αρέσουν στις Ενημερώσεις της αρχικής σελίδας τους. Έτσι, εάν η Χριστίνα κάνει Like στην Σελίδα των Starbucks, ο Κώστας, φίλος της Χριστίνας, θα δει στις Ενημερώσεις της αρχικής του σελίδας ή στις διαφημιστικές δημοσιεύσεις μια ανακοίνωση που λέει ότι η Σελίδα των Starbucks αρέσει στη Χριστίνα.

Το ίδιο συμβαίνει κάθε φορά που η Χριστίνα κάνει Like σε μια δημοσίευση σε κάποια Σελίδα ή τη σχολιάζει, όταν απαντάει αν θα πάει στην εκδήλωση μιας Σελίδας, όταν ψηφίζει σε ερώτηση μιας Σελίδας, όταν κοινοποιεί την παρουσία της σε μια τοποθεσία, όταν χρησιμοποιεί μια εφαρμογή ή παίζει ένα παιχνίδι ή όταν δηλώνει ότι του αρέσει ένας ιστότοπος ή τον κοινοποιεί.

Φυσικά, προϋπόθεση είναι να υπάρχει κάποιος που να έχει πληρώσει για να ενημερωθούν οι φίλοι της Χριστίνας για όλα αυτά, προφανώς ο άμεσα ενδιαφερόμενος, ιδιοκτήτης της εκάστοτε Σελίδας με την οποία αλληλεπιδρά η Χριστίνα.

Δεν μπορείτε να εξαιρεθείτε και να μην προβάλλεστε στις διαφημιστικές ανακοινώσεις.

Μπορείτε όμως να ανοίξετε το αρχείο δραστηριοτήτων και να βεβαιωθείτε ότι η δραστηριότητά σας είναι ορατή μόνο σε όσους θέλετε να την κοινοποιείτε.

Το Facebook δηλώνει ότι οι διαφημιστικές ανακοινώσεις σέβονται τις ρυθμίσεις του απορρήτου σας. Αυτό σημαίνει ότι οι διαφημιστικές ανακοινώσεις που σας αφορούν θα εμφανίζονται μόνο σε εκείνους στους οποίους ήδη κοινοποιείτε τη δραστηριότητά σας στο Facebook.

Βεβαίως, αυτό σημαίνει ότι εάν περιορίσετε το κοινό στο οποίο κοινοποιείτε την δραστηριότητά σας στο Facebook για να αποτρέψετε την προβολή διαφημιστικών ανακοινώσεων που φαίνεται να στέλνετε μετά από δική σας ενέργεια, θα περιορίσετε το κοινό σας γενικά, όχι μόνο για τις διαφημιστικές αυτές ανακοινώσεις.

Πηγή:in.gr

Κατηγορία Διαδίκτυο

Σχόλια Επισκεπτών

Απόψεις Επισκεπτών