Μοιραστείτε τη γνώση.

 • Ο σκοπός του Our Voice και όλων όσων βοηθάνε στην σωστή λειτουργία και ανανέωση της ιστοσελίδας, είναι να μοιραζόμαστε τις γνώσεις μας με όλους τους επισκέπτες.
 • Μπορείτε και εσείς να συμβάλλετε σε αυτόν τον σκοπό κοινοποιώντας τα άρθρα που σας αρέσουν χρησιμοποιόντας τα social links που υπάρχουν σε κάθε κείμενο.
Σάββατο, 31 Αυγούστου 2013 12:51

Facebook - Πολιτική χρήσης δεδομένων

Δήλωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

Το πρωτότυπο κείμενο της συμφωνίας έχει συνταχθεί στα Αγγλικά (Η.Π.Α.). Στο βαθμό που οποιαδήποτε μετάφραση της παρούσας συμφωνίας έρχεται σε διένεξη με την αγγλική έκδοση, η αγγλική έκδοση υπερισχύει. Επισημαίνεται ότι η Ενότητα 17 περιλαμβάνει ορισμένες αλλαγές στους γενικούς όρους για χρήστες που βρίσκονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 11 Δεκεμβρίου 2012.

Δήλωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

Η παρούσα Δήλωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ("Δήλωση", "Όροι" ή "ΔΔΥ") βασίζεται στις Αρχές του Facebook και αποτελεί τους όρους χρήσης που διέπουν τις σχέσεις μας με τους χρήστες και άλλα πρόσωπα που χρησιμοποιούν το Facebook. Κατά τη χρήση ή προσπέλαση του Facebook συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Δήλωσης και όλες τις αναθεωρημένες εκδόσεις αυτής που καταρτίζονται κατά καιρούς, σύμφωνα με την Ενότητα 14 παρακάτω. Επιπλέον, στο τέλος του παρόντος εγγράφου θα βρείτε διάφορους πόρους που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε το Facebook και τη λειτουργία του.

 1. Απόρρητο

  Αντιμετωπίζουμε την προστασία του προσωπικού απορρήτου ως υπόθεση εξαιρετικής σημασίας. Η Πολιτική χρήσης δεδομένων που έχουμε καταρτίσει περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Facebook για να μοιράζεστε πληροφορίες με άλλους χρήστες, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και μπορούμε να χρησιμοποιούμε το περιεχόμενο και τις πληροφορίες σας. Σας συνιστούμε θερμά να διαβάσετε την Πολιτική Χρήσης Δεδομένων και να ανατρέχετε σε αυτή για τη λήψη σωστών αποφάσεων.

 2. Κοινή χρήση του περιεχομένου και των πληροφοριών χρηστών

  Το σύνολο του περιεχομένου και των πληροφοριών που δημοσιεύετε στο Facebook σάς ανήκει και μπορείτε να ελέγχετε τον τρόπο με τον οποίο κοινοποιείται σε τρίτους μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου και εφαρμογών. Επιπρόσθετα:

  1. Για οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, όπως φωτογραφίες και βίντεο (περιεχόμενο IP), μας παρέχετε την ακόλουθη άδεια, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις απορρήτου και εφαρμογών που έχετε καθορίσει: μας παρέχετε δωρεάν τη μη αποκλειστική, μεταβιβάσιμη, παγκόσμια και με δυνατότητα εκχώρησης άδεια χρήσης οποιουδήποτε περιεχομένου IP, το οποίο δημοσιεύετε στο Facebook ή σε σχέση με αυτό (Άδεια Χρήσης IP). Η συγκεκριμένη Άδεια Χρήσης IP παύει να ισχύει σε περίπτωση που διαγράψετε το περιεχόμενο IP ή το λογαριασμό σας, εκτός εάν το εν λόγω περιεχόμενο έχει κοινοποιηθεί σε τρίτους, οι οποίοι δεν το έχουν διαγράψει.

  2. Όταν επιλέγετε τη διαγραφή περιεχομένου IP, το περιεχόμενο διαγράφεται όπως ακριβώς και όταν αδειάζετε τον κάδο ανακύκλωσης ενός υπολογιστή. Ωστόσο, αντιλαμβάνεστε ότι το διαγραμμένο περιεχόμενο ενδέχεται να παραμείνει αποθηκευμένο σε αντίγραφα ασφαλείας για εύλογο χρονικό διάστημα (χωρίς όμως να είναι διαθέσιμο σε τρίτους).

  3. Όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή, η εφαρμογή αυτή ενδέχεται να σας ζητήσει άδεια πρόσβασης στο περιεχόμενο και τις πληροφορίες σας, καθώς και σε περιεχόμενο και πληροφορίες που άλλοι χρήστες μοιράζονται μαζί σας.  Απαιτούμε από τις εφαρμογές το σεβασμό του προσωπικού απορρήτου των χρηστών, ενώ η συμφωνία που συνάπτετε με την εκάστοτε εφαρμογή καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η συγκεκριμένη εφαρμογή δύναται να χρησιμοποιεί, να αποθηκεύει και να μεταβιβάζει το εν λόγω περιεχόμενο και τις πληροφορίες.  (Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την Πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων με τις οποίες ελέγχουμε τις πληροφορίες που άλλοι χρήστες ενδέχεται να κοινοποιούν σε εφαρμογές, ανατρέξτε στην Πολιτική χρήσης δεδομένων και στη Σελίδα Πλατφόρμας.)

  4. Όταν δημοσιεύετε περιεχόμενο ή πληροφορίες χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση "Δημόσια", επιτρέπετε σε όλους, συμπεριλαμβανομένων προσώπων που δεν διαθέτουν λογαριασμό στο Facebook, την προσπέλαση και τη χρήση των εν λόγω πληροφοριών και το συσχετισμό τους με το πρόσωπό σας (π.χ. το όνομα και τη φωτογραφία του προφίλ σας).

  5. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τα σχόλια και τις προτάσεις σας σχετικά με το Facebook, ωστόσο κατανοείτε ότι μπορούμε να αξιοποιούμε αυτά τα στοιχεία χωρίς αυτό να ενέχει καμία υποχρέωση ή ανταμοιβή προς εσάς (όπως και εσείς δεν έχετε καμία υποχρέωση να μας τα παρέχετε).

 3. Ασφάλεια

  Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διατηρήσουμε το Facebook ασφαλές, ωστόσο δεν μπορούμε να παρέχουμε καμία σχετική εγγύηση. Για να διατηρήσουμε την ασφάλεια του ιστοτόπου Facebook, χρειαζόμαστε τη συμβολή σας, η οποία περιλαμβάνει την ανάληψη από μέρους σας των εξής δεσμεύσεων:

  1. Δεν θα δημοσιεύετε μη εξουσιοδοτημένες εμπορικές πληροφορίες (όπως ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία) στο Facebook.
  2. Δεν θα συλλέγετε περιεχόμενο ή πληροφορίες χρηστών ή δεν θα έχετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πρόσβαση στο Facebook χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένα μέσα (όπως προγράμματα συλλογής πληροφοριών: harvesting bot, ρομπότ, "αράχνες" [spiders ή scrapers]), χωρίς την προηγούμενη άδειά μας.
  3. Δεν θα συμμετέχετε σε παράνομες δραστηριότητες μάρκετινγκ πολλαπλών επιπέδων, όπως σχήματα πυραμίδας, μέσω του Facebook.
  4. Δεν θα ανεβάζετε ιούς ή άλλους κώδικες κακόβουλης λειτουργίας.
  5. Δεν θα χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες σύνδεσης ή πρόσβασης σε λογαριασμό που ανήκει σε τρίτο πρόσωπο.
  6. Δεν θα τρομοκρατείτε, απειλείτε ή παρενοχλείτε οποιονδήποτε χρήστη.
  7. Δεν θα δημοσιεύετε περιεχόμενο το οποίο: περιλαμβάνει εχθρική φρασεολογία, απειλητικό ή πορνογραφικό υλικό, υποκινεί τη βία ή περιέχει γυμνές εικόνες και έντονες ή αδικαιολόγητες σκηνές βίας.
  8. Δεν θα αναπτύσσετε και δεν θα διαχειρίζεστε εφαρμογές τρίτων με περιεχόμενο το οποίο σχετίζεται με τη χρήση αλκοόλ, την αναζήτηση γνωριμιών ή άλλο περιεχόμενο μόνο για ενηλίκους (συμπεριλαμβανομένων διαφημιστικού υλικού), χωρίς την εφαρμογή των κατάλληλων περιοριστικών μέτρων βάσει ηλικίας.
  9. Σε περίπτωση που διαφημίζετε ή παρέχετε διαγωνισμούς, προσφορές ή λαχειοφόρες κληρώσεις (“προωθητικές ενέργειες”) στο Facebook, οφείλετε να τηρείτε τις Οδηγίες προώθησης και να συμμορφώνεστε με την ισχύουσα νομοθεσία.
  10. Δεν θα χρησιμοποιείτε το Facebook για οποιαδήποτε παράνομη, παραπλανητική, κακόβουλη ενέργεια ή διακριτική μεταχείριση.
  11. Δεν θα προβείτε σε καμία ενέργεια που θα μπορούσε να απενεργοποιήσει, να υπερφορτώσει ή να εμποδίσει τη σωστή λειτουργία ή την εμφάνιση του Facebook, όπως επιθέσεις που αφορούν άρνηση υπηρεσίας ή παρεμβολές στην απόδοση σελίδων ή σε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία του Facebook.
  12. Δεν θα διευκολύνετε και δεν θα ενθαρρύνετε οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας Δήλωσης ή των πολιτικών μας.
 4. Εγγραφή και ασφάλεια λογαριασμού

  Οι χρήστες του Facebook παρέχουν τα αληθινά τους ονόματα και πραγματικά στοιχεία και επιθυμούμε να διατηρήσουμε αυτή την κατάσταση ως έχει. Παρακάτω ακολουθούν ορισμένες δεσμεύσεις που αναλαμβάνετε σχετικά με την εγγραφή και τη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού σας:

  1. Δεν θα παρέχετε ψευδείς προσωπικές πληροφορίες στο Facebook και δεν θα δημιουργείτε λογαριασμούς για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από εσάς χωρίς σχετική άδεια.
  2. Δεν θα δημιουργείτε περισσότερους από έναν προσωπικούς λογαριασμούς.
  3. Σε περίπτωση που απενεργοποιήσουμε το λογαριασμό σας, δεν θα δημιουργήσετε άλλο λογαριασμό χωρίς σχετική άδεια από εμάς.
  4. Δεν θα χρησιμοποιείτε το προσωπικό σας Χρονολόγιο για εμπορικούς σκοπούς. Για τέτοιους σκοπούς, θα πρέπει να δημιουργήσετε Σελίδα Facebook.
  5. Δεν θα χρησιμοποιείτε το Facebook εάν είστε κάτω των 13 ετών.
  6. Δεν θα χρησιμοποιείτε το Facebook εάν έχετε καταδικαστεί για σεξουαλικό αδίκημα.
  7. Θα φροντίζετε ώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας να είναι ακριβή και ενημερωμένα.
  8. Δεν θα κοινοποιείτε τον κωδικό πρόσβασής σας (ή το μυστικό σας κλειδί, εάν είστε προγραμματιστής), δεν θα επιτρέπετε την πρόσβαση τρίτων στο λογαριασμό σας και δεν θα προβείτε σε καμία άλλη ενέργεια που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του λογαριασμού σας.
  9. Δεν θα μεταβιβάζετε το λογαριασμό σας (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε σελίδας ή εφαρμογής διαχειρίζεστε) σε τρίτους χωρίς να λάβετε προηγουμένως γραπτή άδεια από εμάς.
  10. Εάν επιλέξετε ένα όνομα χρήστη ή παρόμοιο αναγνωριστικό για το λογαριασμό ή τη Σελίδα σας, διατηρούμε το δικαίωμα να καταργήσουμε ή να επανακτήσουμε το εν λόγω όνομα χρήστη, εάν κρίνουμε ότι είναι ακατάλληλο (όπως, για παράδειγμα, όταν ένας ιδιοκτήτης εμπορικού σήματος υποβάλλει παράπονα σχετικά με ένα όνομα χρήστη που δεν σχετίζεται άμεσα με τον πραγματικό όνομα του χρήστη).
 5. Προστασία δικαιωμάτων τρίτων προσώπων

  Σεβόμαστε τα δικαιώματα όλων των ατόμων και αναμένουμε από εσάς να ενεργείτε με τον ίδιο τρόπο.

  1. Δεν θα δημοσιεύετε περιεχόμενο και δεν θα προβείτε σε καμία ενέργεια στο Facebook που προσβάλλει ή παραβιάζει δικαιώματα τρίτων ή παραβιάζει κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο την ισχύουσα νομοθεσία.
  2. Μπορούμε να καταργήσουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή πληροφορίες που δημοσιεύετε στο Facebook, εάν θεωρούμε ότι αποτελούν παραβίαση των όρων της παρούσας Δήλωσης ή των πολιτικών μας.
  3. Σας παρέχουμε εργαλεία που συμβάλλουν στην προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πώς να αναφέρετε παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
  4. Εάν καταργήσουμε το περιεχόμενό σας λόγω παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου και θεωρείτε ότι αυτό δεν ισχύει, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ένσταση.
  5. Σε περίπτωση που παραβιάζετε επανειλημμένα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, θα προβούμε στην απενεργοποίηση του λογαριασμού σας, εάν χρειαστεί.
  6. Δεν έχετε το δικαίωμα χρήσης της πνευματικής ιδιοκτησίας ή των εμπορικών σημάτων μας (συμπεριλαμβανομένης της επωνυμίας Facebook, των λογοτύπων Facebook και F, FB, Face, Poke, Book και Wall) ή οποιωνδήποτε άλλων παρόμοιων σε βαθμό που να προκαλείται σύγχυση σημάτων, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από της Οδηγίες Χρήσης Σημάτων ή κατόπιν σχετικής γραπτής άδειας από εμάς.
  7. Εάν συλλέγετε πληροφορίες από χρήστες, θα πρέπει να: λάβετε τη συναίνεσή τους, αποσαφηνίσετε ότι η συλλογή των πληροφοριών τους πραγματοποιείται από εσάς (και όχι από το Facebook) και να δημοσιεύσετε μια πολιτική προστασίας απορρήτου στην οποία θα εξηγείτε τους λόγους συλλογής και τους τρόπους χρήσης αυτών των πληροφοριών.
  8. Δεν θα δημοσιεύετε τα έγγραφα ταυτότητας ή άλλα ευαίσθητα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τρίτους στο Facebook.
  9. Δεν θα προσθέτετε ετικέτες σε χρήστες και δεν θα αποστέλλετε προσκλήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε άτομα που δεν χρησιμοποιούν το Facebook χωρίς τη συναίνεσή τους. Το Facebook προσφέρει στους χρήστες εργαλεία αναφοράς που τους επιτρέπουν να εκφράζουν την άποψή τους σχετικά με την προσθήκη ετικετών.
 6. Κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευέςΠληρωμές
  1. Προς το παρόν, οι υπηρεσίες μας μέσω κινητής τηλεφωνίας διατίθενται δωρεάν, ωστόσο πρέπει να γνωρίζετε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι κανονικές τιμές και χρεώσεις του παρόχου κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε, όπως οι χρεώσεις αποστολής μηνυμάτων.
  2. Σε περίπτωση που αλλάξετε ή απενεργοποιήσετε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας, θα πρέπει να ενημερώσετε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας στο Facebook εντός 48 ωρών, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι τα μηνύματά σας δεν αποστέλλονται στον παλαιό αριθμό.
  3. Παρέχετε όλα τα απαιτούμενα δικαιώματα που επιτρέπουν στους χρήστες να συγχρονίζουν (ακόμη και μέσω εφαρμογών) τις συσκευές τους με οποιεσδήποτε πληροφορίες που είναι ορατές για αυτούς στο Facebook.
 7. Εάν πραγματοποιείτε πληρωμές στο Facebook ή χρησιμοποιείτε τις Μονάδες Facebook, συμφωνείτε με τους Όρους πληρωμών.

 8. Ειδικές διατάξεις για Κοινωνικά Πρόσθετα

  Εάν χρησιμοποιείτε κοινωνικά πρόσθετα του Facebook, όπως τα κουμπιά "Κοινοποίηση" ή "Μου αρέσει!", στον ιστότοπό σας, οφείλετε να συμμορφώνεστε με τους παρακάτω πρόσθετους όρους:

  1. Σας παρέχουμε την άδεια να χρησιμοποιείτε τα κοινωνικά πρόσθετα του Facebook, προκειμένου οι χρήστες να μπορούν να δημοσιεύουν συνδέσμους ή περιεχόμενο από τον ιστότοπό σας στο Facebook.
  2. Αντίστοιχα, μας παρέχετε την άδεια να χρησιμοποιούμε και να επιτρέπουμε σε άλλους να χρησιμοποιούν τους εν λόγω συνδέσμους και το περιεχόμενο στο Facebook.
  3. Δεν θα τοποθετείτε κοινωνικά πρόσθετα σε σελίδες με περιεχόμενο το οποίο θα παραβίαζε οποιονδήποτε όρο της παρούσας Δήλωσης, εάν δημοσιευόταν στο Facebook.
 9. Ειδικές διατάξεις για προγραμματιστές/διαχειριστές εφαρμογών και ιστοτόπων

  Εάν είστε προγραμματιστής ή διαχειριστής μιας εφαρμογής ή ενός ιστοτόπου της Πλατφόρμας, οφείλετε να συμμορφώνεστε με τους παρακάτω πρόσθετους όρους:

  1. Είστε υπεύθυνος για την εφαρμογή σας και το περιεχόμενο αυτής, καθώς και για τους τρόπους χρήσης της Πλατφόρμας. Αυτό σημαίνει επίσης ότι η εφαρμογή σας ή η χρήση της Πλατφόρμας πληροί τις Πολιτικές Πλατφόρμας Facebook και τις Οδηγίες διαφήμισης.
  2. Όσον αφορά την προσπέλαση και τη χρήση δεδομένων που λαμβάνετε από το Facebook, ισχύουν οι εξής περιορισμοί:Δεν θα μας παρέχετε πληροφορίες που συλλέγετε ανεξάρτητα από χρήστες ή περιεχόμενα χρηστών χωρίς την προηγούμενη συναίνεση των ενδιαφερόμενων χρηστών.
   1. Θα ζητάτε μόνο δεδομένα που απαιτούνται για τη λειτουργία της εφαρμογής σας.
   2. Θα διαθέτετε μια πολιτική προστασίας απορρήτου η οποία θα ενημερώνει τους χρήστες σχετικά με τα δεδομένα που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε και τον τρόπο χρήσης, προβολής, κοινοποίησης ή μεταβίβασης αυτών των δεδομένων, ενώ οφείλετε επίσης να συμπεριλάβετε τη διεύθυνση URL για την εν λόγω πολιτική προστασίας απορρήτου στην Εφαρμογή προγραμματιστή.
   3. Δεν θα χρησιμοποιείτε, προβάλλετε, κοινοποιείτε ή μεταβιβάζετε δεδομένα χρηστών κατά τρόπο ο οποίος δεν συνάδει με την πολιτική προστασίας απορρήτου που έχετε καταρτίσει.
   4. Θα διαγράφετε όλα τα δεδομένα που λαμβάνετε από εμάς σχετικά με κάποιον χρήστη κατόπιν αιτήματος του συγκεκριμένου χρήστη και θα παρέχετε ένα μηχανισμό ο οποίος θα επιτρέπει στους χρήστες να υποβάλλουν ανάλογα αιτήματα.
   5. Δεν θα παρέχετε δεδομένα χρήστη που λαμβάνετε από εμάς σε οποιονδήποτε δημιουργό διαφημιστικού υλικού.
   6. Δεν θα μεταβιβάζετε άμεσα ή έμμεσα οποιαδήποτε δεδομένα που λαμβάνετε από εμάς (και δεν θα χρησιμοποιείτε τα εν λόγω δεδομένα σε σχέση με) σε οποιοδήποτε διαφημιστικό δίκτυο, υπηρεσία ανταλλαγής διαφημίσεων, μεσολαβητή πληροφοριών ή σύνολο διαφημιστικών εργαλείων, ακόμη και στην περίπτωση που ο χρήστης συναινεί για την εν λόγω μεταβίβαση ή χρήση.
   7. Δεν θα πωλείτε δεδομένα χρηστών. Σε περίπτωση της εξαγοράς από ή συγχώνευσής σας με τρίτους, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τα δεδομένα χρηστών στην εφαρμογή σας, ωστόσο δεν είναι δυνατή η μεταβίβασή τους εκτός της εν λόγω εφαρμογής. 
   8. Μπορούμε να σας ζητήσουμε τη διαγραφή δεδομένων χρηστών, εάν τα εν λόγω δεδομένα χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που θεωρούμε ότι δεν συνάδει με τις προσδοκίες των χρηστών.
   9. Μπορούμε να περιορίσουμε την πρόσβασή σας σε δεδομένα.
   10. Θα συμμορφώνεστε με όλους τους άλλους περιορισμούς που ορίζονται στις Πολιτικές της πλατφόρμας του Facebook.
  3. Δεν θα μας παρέχετε πληροφορίες που συλλέγετε ανεξάρτητα από χρήστες ή περιεχόμενα χρηστών χωρίς την προηγούμενη συναίνεση των ενδιαφερόμενων χρηστών.
  4. Θα παρέχετε στους χρήστες έναν εύκολο τρόπο κατάργησης της εφαρμογής σας ή αποσύνδεσης από αυτή.
  5. Θα παρέχετε στους χρήστες έναν εύκολο τρόπο επικοινωνίας μαζί σας. Μπορούμε, επίσης, να κοινοποιούμε τη διεύθυνση του email σας σε χρήστες και άλλα πρόσωπα που ισχυρίζονται ότι έχετε παραβιάσει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προσβάλει τα δικαιώματά τους.
  6. Θα παρέχετε μια υπηρεσία υποστήριξης πελατών για την εφαρμογή σας.
  7. Δεν θα εμφανίζετε στον ιστότοπο www.facebook.com διαφημίσεις ή πλαίσια αναζήτησης για δίκτυα τρίτων.
  8. Σας εκχωρούμε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα για τη χρήση κωδικών, API, δεδομένων και εργαλείων που λαμβάνετε από εμάς.
  9. Δεν μπορείτε να προβείτε στην πώληση, μεταβίβαση ή εκχώρηση των κωδικών, των API ή των εργαλείων που σας παρέχουμε σε τρίτους.
  10. Δεν θα παρουσιάζετε μια παραπλανητική εικόνα της σχέσης που διατηρείτε με το Facebook σε τρίτους.
  11. Μπορείτε να διαθέτετε τα λογότυπα που σας παρέχουμε σε προγραμματιστές και να εκδώσετε ένα δελτίο τύπου ή να προβείτε σε οποιαδήποτε δημόσια δήλωση, εφόσον συμμορφώνεστε με τις Πολιτικές της πλατφόρμας του Facebook.
  12. Μπορούμε να εκδώσουμε ένα δελτίο τύπου για την περιγραφή της μεταξύ μας σχέσης.
  13. Θα συμμορφώνεστε με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, οφείλετε (εφόσον ισχύει):Δεν εγγυούμαστε ότι η Πλατφόρμα θα παραμείνει για πάντα δωρεάν.
   1. να διαθέτετε μια πολιτική κατάργησης μη εξουσιοδοτημένου περιεχομένου και των λογαριασμών που ανήκουν σε κατ' εξακολούθηση παραβάτες, η οποία να συμμορφώνεται με το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων στην ψηφιακή εποχή (Digital Millennium Copyright Act).
   2. να συμμορφώνεστε με τον τηλεοπτικό νόμο προστασίας της ιδιωτικότητας (Video Privacy Protection Act-VPPA) και να λαμβάνετε την απαραίτητη συναίνεση των χρηστών, εφόσον το επιθυμούν, ώστε να κοινοποιούνται στο Facebook δεδομένα που υπόκεινται στο νόμο VPPA. Οφείλετε να αναφέρετε ότι οποιαδήποτε κοινοποίηση δεδομένων των χρηστών σε εμάς δεν αποτελεί μια δευτερεύουσας σημασίας διαδικασία των συνηθισμένων δραστηριοτήτων σας.
  14. Δεν εγγυούμαστε ότι η Πλατφόρμα θα παραμείνει για πάντα δωρεάν.
  15. Μας εκχωρείτε όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας της εφαρμογής σας με το Facebook, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενσωμάτωσης περιεχομένου και πληροφοριών που μας παρέχετε σε ροές ειδήσεων, χρονολόγια και ανακοινώσεις ενεργειών χρήστη.
  16. Μας παρέχετε το δικαίωμα χρήσης συνδέσμου ή πλαισίου για την εφαρμογή σας και την τοποθέτηση περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων διαφημιστικών μηνυμάτων, γύρω από την εφαρμογή σας.
  17. Μπορούμε να αναλύουμε την εφαρμογή σας, τα περιεχόμενα και τα δεδομένα για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών σκοπών (όπως για τη στόχευση της παροχής διαφημίσεων ή τη δημιουργία ευρετηρίου περιεχομένου αναζήτησης).
  18. Μπορούμε να ελέγχουμε την εφαρμογή σας, προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι είναι ασφαλής για τους χρήστες.
  19. Μπορούμε να δημιουργούμε εφαρμογές που προσφέρουν παρόμοιες λειτουργίες και υπηρεσίες ή που είναι κατά οποιονδήποτε τρόπο ανταγωνιστικές προς την εφαρμογή σας.
 10. Πληροφορίες για διαφημίσεις και άλλο εμπορικό περιεχόμενο που δημοσιεύεται ή υποστηρίζεται από το Facebook

  Στόχος μας είναι η παροχή διαφημίσεων και εμπορικού περιεχομένου που αξιοποιούνται κατάλληλα από τους χρήστες και τους διαφημιστές μας. Για να συμβάλετε σε αυτό το σκοπό, πρέπει να συμφωνείτε με τα ακόλουθα:

  1. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις ρυθμίσεις απορρήτου για να θέτετε τους επιθυμητούς περιορισμούς ως προς τη συσχέτιση του ονόματος και της εικόνας του προφίλ σας με οποιοδήποτε εμπορικό, χρηματοδοτούμενο ή ανάλογο περιεχόμενο, όπως για παράδειγμα μια μάρκα που σας αρέσει, που δημοσιεύουμε ή υποστηρίζουμε. Μας παρέχετε την άδεια χρήσης του ονόματος, της εικόνας προφίλ, του περιεχομένου και των πληροφοριών σας σε σχέση με τον εν λόγω περιεχόμενο, φυσικά υπό τους περιορισμούς που εσείς ορίζετε.
  2. Δεν παρέχουμε το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες σας σε διαφημιστές χωρίς την προηγούμενη συναίνεσή σας.
  3. Κατανοείτε ότι ενδέχεται να μην καθορίζουμε πάντα τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο επικοινωνίας που παρέχονται επί πληρωμή.
 11. Ειδικές διατάξεις για διαφημιστές

  Μπορείτε να προσεγγίσετε το επιθυμητό κοινό με την αγορά διαφημίσεων στο Facebook ή στο δίκτυο εκδόσεων που χρησιμοποιούμε. Εάν υποβάλλετε παραγγελία μέσω της ηλεκτρονικής διαφημιστικής μας πύλης (Παραγγελία), οφείλετε να συμμορφώνεστε με τους εξής επιπλέον όρους:

  Ειδικές διατάξεις για Σελίδες
  1. Κατά την υποβολή Παραγγελίας, θα πρέπει να αναφέρετε τον τύπο της διαφήμισης που επιθυμείτε να αγοράσετε, το ποσό που θέλετε να καταβάλετε και την προσφορά σας. Εάν η Παραγγελία σας γίνει αποδεκτή, θα παρέχουμε τις διαφημίσεις σας ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του αποθέματος. Κατά την προβολή των διαφημιστικών σας μηνυμάτων, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι διαφημίσεις σας να εμφανίζονται στο κοινό που έχετε καθορίσει, χωρίς ωστόσο να εγγυούμαστε ότι θα επιτυγχάνουν τον αναμενόμενο στόχο ανά πάσα στιγμή.
  2. Ενδέχεται να διευρύνουμε τα κριτήρια-στόχου που έχετε καθορίσει, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κρίνουμε ότι αυτό θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της διαφημιστικής σας εκστρατείας.
  3. Οι πληρωμές των Παραγγελιών σας θα καταβάλλονται σύμφωνα με τους Όρους πληρωμών. Το οφειλόμενο ποσό θα υπολογίζεται βάσει των μηχανισμών παρακολούθησης που χρησιμοποιούμε.
  4. Οι διαφημίσεις σας οφείλουν να συμμορφώνονται με τις Οδηγίες διαφήμισης.
  5. Το μέγεθος, η τοποθεσία και η θέση των διαφημιστικών σας μηνυμάτων καθορίζονται από εμάς.
  6. Δεν εγγυούμαστε την αποτελεσματικότητα της διαφήμισής σας, όπως για παράδειγμα τον αριθμό των κλικ που πραγματοποιούνται σε αυτή.
  7. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τον αριθμό των κλικ που σημειώνονται για τις διαφημίσεις σας. Διαθέτουμε συστήματα που συμβάλλουν στον εντοπισμό και την ανάλυση ορισμένων δραστηριοτήτων επιλογής περιεχομένου, αλλά δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απάτες στα κλικ, τεχνολογικά προβλήματα ή οποιαδήποτε άλλη ενδεχόμενη μη έγκυρη δραστηριότητα επιλογής περιεχομένου που ίσως επηρεάσει το κόστος των υφιστάμενων διαφημίσεων.
  8. Μπορείτε να ακυρώσετε την Παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή μέσω της ηλεκτρονικής μας πύλης, ωστόσο ίσως χρειαστεί να παρέλθουν έως και 24 ώρες για την κατάργηση της διαφήμισης. Είστε υπεύθυνοι για την εξόφληση των οφειλών που προκύπτουν από την προβολή όλων των διαφημιστικών σας μηνυμάτων.
  9. Η άδεια προβολής των διαφημίσεών σας δεν θα ισχύει μετά την ολοκλήρωση της Παραγγελίας. Κατανοείτε, ωστόσο, ότι εάν υπάρχουν χρήστες που έχουν χρησιμοποιήσει τη διαφήμισή σας, η διαφήμιση θα συνεχίζει να εμφανίζεται έως ότου διαγραφεί από τους εν λόγω χρήστες.
  10. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις διαφημίσεις και οποιοδήποτε σχετικό περιεχόμενο ή πληροφορία σας για προωθητικούς σκοπούς και δραστηριότητες μάρκετινγκ.
  11. Δεν μπορείτε να προβείτε στην έκδοση δελτίων τύπου ή σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη σχέση σας με το Facebook χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια από εμάς.
  12. Ενδέχεται να απορρίψουμε ή να καταργήσουμε οποιαδήποτε διαφήμιση για οποιονδήποτε λόγο.
  13. Εάν τοποθετείτε διαφημίσεις για λογαριασμό τρίτου, πρέπει να διαθέτετε σχετική άδεια για την τοποθέτηση αυτών των διαφημίσεων και οφείλετε να συμμορφώνεστε με τους εξής όρους:
   1. Εγγυάστε ότι είστε νομίμως εξουσιοδοτημένοι να δεσμεύετε το διαφημιστή με τους όρους της παρούσας Δήλωσης.
   2. Συμφωνείτε ότι, σε περίπτωση που ο διαφημιστής τον οποίο εκπροσωπείτε παραβιάσει τους όρους της παρούσας Δήλωσης, ενδέχεται να σας καταστήσουμε υπεύθυνο για την εν λόγω παραβίαση.
 12. Εάν δημιουργήσετε ή διαχειρίζεστε Σελίδα στο Facebook ή κάνετε κάποια προωθητική ενέργεια ή προσφορά από τη Σελίδα σας, συμφωνείτε με τους Όρους χρήσης των Σελίδων.

 13. Ειδικές διατάξεις για Λογισμικό
   1. Εάν πραγματοποιήσετε λήψη λογισμικού, όπως ανεξάρτητα προϊόντα λογισμικού ή προσθήκες για προγράμματα περιήγησης, συμφωνείτε ότι κατά καιρούς το συγκεκριμένο λογισμικό ενδέχεται να πραγματοποιεί λήψη αναβαθμίσεων, ενημερώσεων και πρόσθετων λειτουργιών από εμάς με στόχο τη βελτίωση, τον εμπλουτισμό ή την περαιτέρω ανάπτυξη του λογισμικού.
   2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημιουργία παράγωγων έργων, αποσυμπίληση ή οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια απόκτησης του πηγαίου κώδικα λογισμικού μας, εκτός εάν έχετε ρητή εξουσιοδότηση να το κάνετε δυνάμει άδειας ανοιχτού κώδικα ή μια γραπτή σχετική άδεια από εμάς.
 14. ΤροποποιήσειςΛύση
  1. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου οι αλλαγές πραγματοποιούνται για νομικούς/διαχειριστικούς λόγους ή για να διορθωθεί μια ανακριβής δήλωση, θα σας ειδοποιούμε επτά (7) ημέρες νωρίτερα (για παράδειγμα, θα δημοσιεύουμε την αλλαγή στη Σελίδα διακυβέρνησης του ιστοτόπου Facebook). Θα σας δίνουμε επίσης τη δυνατότητα να υποβάλετε σχόλια για τις αλλαγές που αφορούν την παρούσα Δήλωση. Για να ενημερώστε σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Δήλωση, επισκεφθείτε τη Σελίδα διακυβέρνησης του ιστοτόπου Facebook και πατήστε "Μου αρέσει!".
  2. Σε περίπτωση αλλαγών σε πολιτικές που αναφέρονται ή ενσωματώνονται στην παρούσα Δήλωση, θα παρέχουμε σχετική ειδοποίηση μέσω της Σελίδας διακυβέρνησης του ιστοτόπου.
  3. Κάθε χρήση του Facebook κατόπιν των σχετικών αλλαγών στους όρους συνιστά εκ μέρους σας αποδοχή των τροποποιημένων όρων.
 15. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας προς το γράμμα ή το πνεύμα της παρούσας Δήλωσης ή εάν μας εκθέτετε με οποιονδήποτε τρόπο σε πιθανούς νομικούς κινδύνους, μπορούμε να διακόψουμε την παροχή μέρους ή του συνόλου του ιστοτόπου Facebook σε εσάς. Θα σας ενημερώσουμε σχετικά μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή την επόμενη φορά που θα προσπαθήσετε να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε το λογαριασμό ή να απενεργοποιήσετε την εφαρμογή σας ανά πάσα στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα Δήλωση θα παύσει να ισχύει. Λάβετε υπόψη ότι οι ακόλουθες διατάξεις θα παραμείνουν σε ισχύ: 2.2, 2.4, 3-5, 8.2, 9.1-9.3, 9.9, 9.10, 9.13, 9.15, 9.18, 10.3, 11.2, 11.5, 11.6, 11.9, 11.12, 11.13 και 15-19.

 16. Επίλυση διαφορών
  1. Οποιαδήποτε αξίωση, άσκηση αγωγής ή διαφορά (διεκδίκηση) που προκύπτει μεταξύ μας και απορρέει από ή σχετίζεται με την παρούσα Δήλωση ή τον ιστότοπο Facebook θα υπόκειται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των πολιτειακών ή ομοσπονδιακών δικαστηρίων της Επαρχίας Σάντα Κλάρα. Η παρούσα Δήλωση, καθώς και οποιαδήποτε αξίωση που ενδεχομένως προκύψει μεταξύ μας, διέπεται από τη νομοθεσία της Πολιτείας της Καλιφόρνια, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν διενέξεις με άλλες νομοθετικές διατάξεις. Για την επίλυση σχετικών αξιώσεων αναγνωρίζετε τη δικαιοδοσία επί των προσώπων των δικαστηρίων της Επαρχίας Σάντα Κλάρα στην Καλιφόρνια.
  2. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος εγείρει αξιώσεις αναφορικά με ενέργειες, περιεχόμενο ή πληροφορίες στο Facebook που σας ανήκουν, δεσμεύεστε να μας αποζημιώνετε και να μας προστατεύετε έναντι οποιασδήποτε ζημιάς, απώλειας ή οποιουδήποτε είδους δαπάνης (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών και νομικών εξόδων) που σχετίζεται με ανάλογες αξιώσεις. Αν και παρέχουμε κανόνες σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών, δεν μπορούμε να ελέγχουμε ή να υποδεικνύουμε τις ενέργειες των χρηστών του Facebook και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που μεταδίδονται ή κοινοποιούνται από τους χρήστες στο Facebook. Επίσης, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε προσβλητικό, ακατάλληλο, άσεμνο, παράνομο ή με οποιονδήποτε τρόπο ανάρμοστο περιεχόμενο ή πληροφορία που ενδεχομένως εντοπίσετε στο Facebook. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά, εντός και εκτός σύνδεσης, οποιουδήποτε χρήστη του Facebook.
  3. ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ FACEBOOK ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ, ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΙΟΥΣ, ΩΣΤΟΣΟ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΤΟ FACEBOOK ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΤΕΚΜΑΙΡΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ FACEBOOK ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. ΤΟ FACEBOOK ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΕ ΕΜΑΣ, ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ, ΓΝΩΣΤΕΣ Ή ΑΓΝΩΣΤΕΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΕΤΕ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ. ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ, ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΠΑΡΑΙΤΕΙΣΤΕ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ §1542 ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ: Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Ο ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ή ΔΕΝ ΥΠΟΨΙΑΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ, ΑΝ ΗΤΑΝ ΓΝΩΣΤΟΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ, ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΖΑΝ ΟΥΣΙΩΔΩΣ ΤΟΝ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ. ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ Ή ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΤΟ FACEBOOK, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΤΟ FACEBOOK ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΕΚΑΤΟ ΔΟΛΑΡΙΩΝ Η.Π.Α. (100$) Ή ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΩΝ. ΕΠΕΙΔΗ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ Ή ΤΗΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ FACEBOOK ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.
 17. Ειδικές διατάξεις για χρηστές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών

  Καταβάλλουμε προσπάθειες για τη δημιουργία μιας παγκόσμιας κοινότητας με κοινά πρότυπα για όλους, προασπίζοντας πάντα την εκάστοτε τοπική νομοθεσία. Οι παρακάτω διατάξεις ισχύουν για εγγεγραμμένους και μη εγγεγραμμένους χρήστες του Facebook εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών:

  1. Συμφωνείτε ως προς τη μεταβίβαση και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες.
  2. Εάν βρίσκεστε σε χώρα στην οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει εμπάργκο ή συμπεριλαμβάνεστε στον κατάλογο των Ειδικά Ενδεδειγμένων Πολιτών (Specially Designated Nationals) του Υπουργείου Οικονομικών των Η.Π.Α., δεν μπορείτε να συμμετέχετε σε εμπορικές δραστηριότητες στο Facebook (όπως διαφημίσεις ή πληρωμές) ή να διαχειρίζεστε εφαρμογές ή ιστοτόπους της Πλατφόρμας.
  3. Για να δείτε ορισμένους ειδικούς όρους που ισχύουν μόνο για τους χρήστες από τη Γερμανία, κάντε κλικ εδώ.
 18. Ορισμοί
  1. Με τον όρο "Facebook" νοούνται οι λειτουργίες και οι υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω (α) του ιστοτόπου μας, στη διεύθυνση www.facebook.com, καθώς και μέσω άλλων ιστοτόπων και συνεργαζόμενων ιστοτόπων του Facebook (συμπεριλαμβανομένων δευτερευόντων τομέων, διεθνών εκδόσεων, widget και εκδόσεων για κινητά τηλέφωνα), (β) της Πλατφόρμας μας, (γ) των κοινωνικών πρόσθετων, όπως τα κουμπιά "Μου αρέσει!" και "Κοινοποίηση", καθώς και άλλων παρόμοιων δυνατοτήτων και (δ) άλλων πολυμέσων, λογισμικού (όπως γραμμή εργαλείων), συσκευών ή δικτύων που υφίστανται ή πρόκειται να αναπτυχθούν.
  2. Με τον όρο "Πλατφόρμα" νοείται το σύνολο των API και των υπηρεσιών (όπως το περιεχόμενο) που επιτρέπουν σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων προγραμματιστών εφαρμογών και διαχειριστών ιστοτόπων, να ανακτούν δεδομένα από το Facebook ή να παρέχουν δεδομένα σε εμάς.
  3. Με τον όρο "πληροφορίες" νοούνται οποιαδήποτε στοιχεία και άλλες πληροφορίες που σας αφορούν, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών που πραγματοποιούνται από εγγεγραμμένους και μη εγγεγραμμένους χρήστες του Facebook.
  4. Με τον όρο "περιεχόμενο" νοείται οποιοδήποτε στοιχείο που δημοσιεύεται στο Facebook από εσάς ή άλλους χρήστες και το οποίο δεν δύναται να περιληφθεί στον όρο "πληροφορία".
  5. Με τον όρο "δεδομένα" ή "δεδομένα χρήστη" νοούνται οποιαδήποτε δεδομένα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται περιεχόμενο ή πληροφορίες χρηστών που ανακτώνται από εσάς ή από τρίτους στο Facebook ή παρέχονται από εσάς ή από τρίτους μέσω της Πλατφόρμας.
  6. Με τον όρο "δημοσίευση" νοείται μια δημοσίευση στο Facebook ή οποιαδήποτε διάθεση πληροφοριών μέσω του Facebook.
  7. Με τον όρο "χρήση" νοείται η χρήση, αντιγραφή, δημόσια εκτέλεση ή προβολή, διανομή, τροποποίηση, μετάφραση και δημιουργία παράγωγων έργων.
  8. Με τον όρο "ενεργός εγγεγραμμένος χρήστης" νοείται οποιοσδήποτε χρήστης έχει συνδεθεί στο Facebook τουλάχιστον μία φορά κατά το χρονικό διάστημα των προηγούμενων 30 ημερών.
  9. Με τον όρο "εφαρμογή" νοείται οποιαδήποτε εφαρμογή ή ιστότοπος που χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα ή έχει πρόσβαση σε αυτή, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο λαμβάνει ή έχει λάβει δεδομένα από εμάς. Εάν δεν επιθυμείτε να έχετε πλέον πρόσβαση στην Πλατφόρμα αλλά δεν έχετε διαγράψει όλα τα δεδομένα σας, ο όρος "εφαρμογή" θα ισχύει έως ότου προβείτε στη διαγραφή των δεδομένων.
    
 19. Άλλα
  1. Εάν κατοικείτε ή η έδρα της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας βρίσκεται στις Η.Π.Α. ή στον Καναδά, η παρούσα Δήλωση αποτελεί μια συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και στην εταιρεία Facebook, Inc. Διαφορετικά, η παρούσα Δήλωση αποτελεί μια συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την εταιρεία Facebook Ireland Limited. Στο παρόν, οι όροι “εμείς”, “εμάς” και “μας” αναφέρονται στην εταιρεία Facebook, Inc. ή Facebook Ireland Limited, αντίστοιχα.
  2. Η παρούσα Δήλωση αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών όσον αφορά το Facebook και υπερισχύει οποιωνδήποτε προηγούμενων συμφωνιών.
  3. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Δήλωσης κριθεί ως μη εφαρμοστέα, δεν επηρεάζει τις υπόλοιπες διατάξεις, οι οποίες παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.
  4. Η αποτυχία εφαρμογής οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Δήλωσης δεν θα θεωρείται ως αποποίηση των όρων της.
  5. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή αποποίηση των διατάξεων της παρούσας Δήλωσης πρέπει να πραγματοποιείται εγγράφως και να φέρει την υπογραφή μας.
  6. Δεν μπορείτε να μεταβιβάζετε δικαιώματα ή υποχρεώσεις που διαθέτετε βάσει της παρούσας Δήλωσης σε τρίτους, χωρίς τη συναίνεσή μας.
  7. Διατηρούμε το δικαίωμα εκούσιας εκχώρησης όλων των δικαιωμάτων μας και των υποχρεώσεων που προκύπτουν βάσει της παρούσας Δήλωσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς ή πώλησης των περιουσιακών μας στοιχείων αυτοδικαίως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
  8. Κανένα στοιχείο της παρούσας Δήλωσης δεν εμποδίζει τη συμμόρφωσή μας προς τις διατάξεις του νόμου.
  9. Η παρούσα Δήλωση δεν προβλέπει την εκχώρηση δικαιωμάτων τρίτων δικαιούχων.
  10. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα που δεν σας έχουμε εκχωρήσει ρητώς.
  11. Οφείλετε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους κατά τη χρήση του ιστοτόπου Facebook ή την πρόσβαση σε αυτόν.

Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στα ακόλουθα έγγραφα, τα οποία παρέχουν επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Facebook:

 • Πολιτική χρήσης δεδομένων: Η Πολιτική χρήσης δεδομένων σάς βοηθά να κατανοήσετε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες.
 • Όροι πληρωμών: Οι συγκεκριμένοι πρόσθετοι όροι ισχύουν για όλες τις πληρωμές που πραγματοποιούνται στο ή μέσω του Facebook.
 • Σελίδα Πλατφόρμας: Η συγκεκριμένη σελίδα σάς βοηθά να κατανοήσετε καλύτερα τη διαδικασία προσθήκης εφαρμογών τρίτων ή χρήσης της λειτουργίας σύνδεσης στο Facebook (Facebook Connect), καθώς και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η προσπέλαση και η χρήση των δεδομένων σας από αυτές τις εφαρμογές.
 • Πολιτικές της πλατφόρμας του Facebook: Οι συγκεκριμένες οδηγίες περιγράφουν συνοπτικά τις πολιτικές που ισχύουν για εφαρμογές και ιστοτόπους σύνδεσης.
 • Οδηγίες διαφήμισης: Οι συγκεκριμένες οδηγίες περιγράφουν συνοπτικά τις πολιτικές που ισχύουν για διαφημίσεις που εμφανίζονται στο Facebook.
 • Οδηγίες προώθησης: Οι συγκεκριμένες οδηγίες περιγράφουν συνοπτικά τις πολιτικές που ισχύουν για την παροχή διαγωνισμών, λαχειοφόρων κληρώσεων και άλλων τύπων προωθητικών ενεργειών στο Facebook.
 • Κέντρο αδειών χρήσης εμπορικής επωνυμίας: Οι συγκεκριμένες οδηγίες περιγράφουν συνοπτικά τις πολιτικές που ισχύουν για τη χρήση των εμπορικών σημάτων, των λογοτύπων και των στιγμιοτύπων οθόνης του Facebook.
 • Όροι Σελίδων: Οι συγκεκριμένες οδηγίες ισχύουν για τη χρήση των Σελίδων του Facebook.
 • Όροι της κοινότητας: Οι συγκεκριμένες οδηγίες περιγράφουν συνοπτικά τις προσδοκίες μας σχετικά με το περιεχόμενο που δημοσιεύετε και τις δραστηριότητές σας στο Facebook.

Πηγή: https://www.facebook.com/legal/terms

Κατηγορία Διαδίκτυο

Περισσότεροι από 600.000 χρήστες του Facebook θα λάβουν 15 δολάρια έκαστος ως αποζημίωση για τη χρήση προσωπικών δεδομένων τους σε στοχευμένες διαφημίσεις που προέβαλλε η υπηρεσία. Στο πλαίσιο εξωδικαστικής συμφωνίας, το Facebook θα καταβάλλει συνολικά 20 εκατ. δολάρια, από τα οποία ένα μέρος θα καταβληθεί σε οργανώσεις για την προστασία της ιδιωτικότητας.

Η υπόθεση αφορά το διαφημιστικό πρόγραμμα Sponsored Stories, το οποίο προέβαλλε στοχευμένες διαφημίσεις στα μέλη του κοινωνικού δικτύου. Κάθε τέτοια διαφήμιση περιλάμβανε το όνομα και τη φωτογραφία ενός φίλου του χρήστη, μαζί με τη διαβεβαίωση ότι ο φίλος αυτός είχε κάνει «Like» στο προϊόν του διαφημιζόμενου.

    Μπορείτε να δείτε τις διαφημιστικές ανακοινώσεις με την... υπογραφή των δικών σας φίλων στο Facebook.
    Μπορείτε να μάθετε τι είναι οι διαφημιστικές ανακοινώσεις, και πώς μπορούν οι γονείς να αποτρέψουν την εμφάνιση των προτιμήσεων των παιδιών τους στις επονομαζόμενες και «κοινωνικές διαφημίσεις».

Πέντε χρήστες του Facebook, ανάμεσά τους δύο ανήλικοι, κατέθεσαν ομαδική αγωγή κατά του Facebook διαμαρτυρόμενοι ότι τα προσωπικά τους δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν χωρίς οι ίδιοι να δώσουν τη συγκατάθεσή τους ή να λάβουν αμοιβή.

Μέχρι το 2011 που κατατέθηκε η εν λόγω αγωγή, στο διαφημιστικό πρόγραμμα είχαν χρησιμοποιηθεί στοιχεία περίπου 150 εκατομμυρίων χρηστών. Αποζημίωση θα λάβουν όμως μόνο όσοι χρήστες είχαν απαντήσει σε ειδοποίηση που έλαβαν από το Facebook φέτος.

Η εξωδικαστική συμφωνία, την οποία ενέκρινε αμερικανικό περιφερειακό δικαστήριο, απαιτεί από το Facebook να αλλάξει τη λεγόμενη «δήλωση δικαιωμάτων» ώστε να δίνει στα μέλη του περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα τους.

Ο δικαστής Ρίτσαρντ Σίμποργκ αναγνώρισε ότι η αποζημίωση είναι μάλλον μικρή, πρόσθεσε όμως ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι το Facebook  «αναμφισβήτητα παρέβη το νόμο». Δήλωσε επίσης ότι οι ενάγοντες δεν απέδειξαν ότι υπέστησαν οποιαδήποτε βλάβη.

Υπάρχουν ωστόσο ακόμα 7.000 χρήστες που δεν δέχθηκαν τη συμβιβαστική συμφωνία και μπορούν να κινηθούν κατά του Facebook ανεξάρτητα.

Η εταιρεία είχε καταλήξει και πέρυσι σε συμβιβασμό για παρόμοια υπόθεση, και κλήθηκε να καταβάλει 10 εκατ. δολάρια για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Πηγή: in.gr

Κατηγορία Διαδίκτυο

Δείτε τι πρέπει να δείξετε στο παιδί σας για να μην εμφανίζεται με ονοματεπώνυμο και φωτογραφία σε κοινωνικές διαφημίσεις στο Facebook, ακόμα κι αν αυτό συμβαίνει μόνο για τους φίλους του. Εάν με την καθοδήγησή σας κάνει την ρύθμιση, όχι μόνο δεν θα διαφημίζει τίποτα στους φίλους του, αλλά θα μάθει να παρέχει επιλεκτικά προσωπικά δεδομένα στο Ίντερνετ.

Μια χρήσιμη πληροφορία για γονείς με παιδιά που είναι μέλη του Facebook εντοπίσαμε στο Κέντρο Βοήθειας της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή το θέμα των διαφημιστικών ανακοινώσεων που είναι υποχρεωμένοι να προωθούν όσοι το χρησιμοποιούν. H πληροφορία αφορά την χρήση του ονόματος ή της εικόνας παιδιών στις λεγόμενες «κοινωνικές διαφημίσεις».

Οι κοινωνικές διαφημίσεις δείχνουν το μήνυμα ενός διαφημιστή δίπλα σε δραστηριότητές των μελών του Facebook, στην προκειμένη περίπτωση του παιδιού  (π.χ. όταν δηλώνει ότι του αρέσει μια Σελίδα στο Facebook). Αυτές τις προτιμήσεις (γενικά, την σχετική δραστηριότητα) με ονοματεπώνυμο (ίσως και φωτογραφία) σε διαφημιζόμενα προϊόντα, τις βλέπουν μόνο οι επιβεβαιωμένοι φίλοι του παιδιού.  Αν χρησιμοποιηθεί κάποια φωτογραφία, αυτή θα είναι η φωτογραφία του προφίλ του παιδιού, και όχι κάποια φωτογραφία από τα άλμπουμ του.

Εάν λοιπόν, δεν θέλετε το όνομα ή η εικόνα προφίλ του παιδιού σας, κάτω των 18 ετών, να συσχετίζεται με διαφημίσεις, γράφει στο Κέντρο Βοήθειας η υπηρεσία, θα πρέπει να κάνει τη σχετική ρύθμιση με την βοήθειά σας.

Καθοδηγήστε το παιδί σας στις ρυθμίσεις για τις Διαφημίσεις Facebook στην διεύθυνση http://www.facebook.com/settings?tab=ads§ion=social, ώστε να διαλέξει την επιλογή που θέλει, στο μενού δίπλα στη ρύθμιση Να συνδέονται οι κοινωνικές μου δραστηριότητες με διαφημίσεις για.... Οι επιλογές είναι δύο, είτε μόνο οι φίλοι του ή κανείς. Προφανώς, πρέπει να επιλέξει Κανείς.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση ισχύει μόνο για τις διαφημίσεις που συνδέει το Facebook με νέα σχετικά με κοινωνικές δραστηριότητες. Επομένως, ανεξάρτητα από αυτή τη ρύθμιση, οι κοινωνικές δραστηριότητες θα εξακολουθούν να εμφανίζονται σε άλλα περιβάλλοντα, όπως σε διαφημιστικές ανακοινώσεις ή σε μηνύματα από το Facebook.

Αν δεν μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί σας να επεξεργαστεί αυτή τη ρύθμιση απορρήτου, μπορείτε να ζητήσετε τη βοήθεια της υπηρεσίας. Κατά την υποβολή της φόρμας, πρέπει να γνωρίζετε ότι θα σας ζητηθεί να υποβάλετε επικυρωμένο αντίγραφο μιας επίσημης δήλωσης των δικαιωμάτων που έχετε ως γονέας ή κηδεμόνας κατά την υποβολή του αιτήματος. H φόρμα απευθύνεται μόνο σε γονείς με παιδιά κάτω των 18 ετών. Μετά την επεξεργασία του αιτήματός σας, οι κοινωνικές δραστηριότητες του παιδιού σας δεν θα συνδέονται με διαφημίσεις έως ότου το παιδί σας συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Στη συνέχεια, το ίδιο το παιδί σας θα μπορεί να επιλέξει την επιθυμητή ρύθμιση.

Πηγή: in.gr

Κατηγορία Διαδίκτυο

Το ίντερνετ μέσα σε λίγα χρόνια έχει αλλάξει τραγικά...
Είμαι από τη γενιά που είδαμε με τα μάτια μας τα πρώτα κομπιούτερ. Μέχρι τότε τα είχαμε δει μόνο σε κάτι ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Ξέρεις, εκείνα τα μεγάλα που πιάνανε ένα δωμάτιο μικρού διαστημόπλοιου και τα χειρίζονταν κάτι ασχημομούρηδες με μυτερά αυτιά. Τελικά είδαμε και τα κανονικά, τα αληθινά!
Ο Θανάσης, που ήταν πατέρας του Νικόλα και του Ερνέστου, τους αγόρασε τότε έναν από τους πρώτους υπολογιστές του εμπορίου, έναν Amstrad! Πολύ γρήγορα μαζευτήκαμε όλοι οι φίλοι στο σπίτι τους για να θαυμάσουμε το γεγονός. Ααααα!! Ου!!! Εεεεε!!! ...άκουγες στο δωμάτιο.
Μας φαινόταν εξωπραγματικό και αισθανόμασταν σαν αστροναύτες του μέλλοντος, άσε που είχαμε χεστεί από τη χαρά μας, γιατί ήμασταν ακόμα μικροί και δεν μας αφήνανε να πάμε στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα UFO για να ξεκαυλώσουμε.
Ναι, το Amstrad αν και καβουρδιστήρι που έπαιρνε κασέτα και έκανε κάνα δίωρο να φορτώσει, ήτανε για εμάς η εξέλλιξη η πρόοδος, το μέλλον και το προσωπικό μας το διαστημόπλοιο!
Μετά περάσανε χρόνια και έσκασαν και τα πιο σύγχρονα μοντέλα και έσκασε και σε κάποια φάση το ίντερνετ, (γουάου!) και μπήκε στις ζωές μας χωρίς καλά καλά να το καταλάβουμε.
Στην αρχή το καρφώναμε στο τηλέφωνο και ήτανε αργό, απελπιστικά αργό, σε βαθμό που χρειαζόσουν τουλάχιστο μισή με μία ώρα για να φορτώσεις μια σελίδα. Δε μου ήταν λοιπόν και τόσο ελκυστικό εκείνη την εποχή, παρά μόνο λίγο αργότερα που ανακάλυψα ότι μπορώ να κατεβάσω δωρεάν μουσική από το napster. Αυτό ήταν πραγματική live torrent επανάσταση! Πόσοι χρήστες συνδεδεμένοι σε αυτή την πλατφόρμα, να ανταλλάσσουν μουσική απ ότι μπάντα μπορούσες να φανταστείς (τα dowloads δεν απαγορεύονταν ακόμα). Βέβαια αργούσε κι αυτό τότε απελπιστικά. Ξεκινούσαμε το κατέβασμα και αφήναμε τον υπολογιστή ανοιχτό όλη τη νύχτα πολλές φορές και παραλαμβάναμε το download την άλλη μέρα το πρωί, για να μη σου πω και το απόγευμα. Μετά από λίγο καιρό το κάνανε κι αυτό συνδρομητικό, έγινε κανονική εταιρία και μετά ήρθε η επόμενη "επανάσταση": Φθηνό ίντερνετ και σχετικά γρήγορο για όλους! (τους πιο πολλούς δηλαδή, μην τρελαθούμε κιόλας)...
Έτσι λοιπόν εμείς που είμαστε και φίλοι της μουσικής, μπήκαμε στο myspace, τον καιρό εκείνο που μπορούσες να διαμορφώσεις μόνος σου τη σελίδα σου και να την στολίσεις με τα όμορφα embed codes και τα banners που μπορούσες να δημιουργήσεις σχεδόν μόνος σου, να ανεβάσεις τη μουσική σου, μουσική άλλων και να επικοινωνείς με τους φίλους σου σε όποια μορφή, από το πραγματικό σου όνομα και από τρολλ μέχρι πατριάρχης. Τον καιρό εκείνο που δεν σου φορτώνανε το προφίλ με διαφημίσεις και που το Youtube δεν είχε καμία σχέση με αυτό το χάλι που βλέπεις σήμερα, με τις συνεχείς απαγορεύσεις και τα λοιπά τσατσιλίκια.
Είπα απαγορεύσεις;;
Μα εδώ ακριβώς είναι όλο το θέμα!
Εμφανίστηκε λοιπόν στη ζωή μας και το facebook...
Στην αρχή δεν το γούσταρα καθόλου αλλά λόγο της διαφήμισης που είχε και από την τηλεόραση, όλος ο κόσμος είχε πάει εκεί πέρα, όλοι οι φίλοι μου από το myspace είχαν εξαφανιστεί και είχε φτιάξει facebook ακόμα και η κουτσή Μαρία. Πως τα κατάφεραν και μας μαντρώσανε έτσι σε αυτό το κωλομέσο αναρωτιόμουν μέχρι που παρατήρησα ότι το διαφήμιζαν έμμεσα ακόμα και μέσα από τα δελτία των ειδήσεων, αυτό και το twitter.
Στην αρχή και το φατσοβιβλίο ήταν πιο ελεύθερο, μέχρι που άρχισε να σου ζητάει από τηλέφωνα, μέχρι και να σε βάζει να κάνεις το ρουφιάνο και να αποκαλύπτεις πρόσωπα σε φωτογραφίες, να γράφεις οικειοθελώς τι ώρα ξύπνησες, τι ώρα έφαγες, τι ώρα γάμησες και που και πότε και τις θειας τους το λιβανιστήρι...
Και ξαφνικά μου ήρθε σαν κεραμίδα!
Ρε συ, κατάλαβες καθόλου πόσο αλλάξανε τα πράγματα ή σε ρούφηξε ο καμπινές του ίντερνετ χωρίς να πάρεις χαμπάρι;
Πως ανέχεσαι να σου στερούν τόσες ελευθερίες ακόμα και στο ίντερνετ, το οποίο έχει γίνει η δεύτερή σου ζωή και σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και η πρώτη;
Τώρα πια το φατσοβιβλίο και το google και και και και σου ζητάνε τηλέφωνα και προσωπικά σου στοιχεία για να ανοίξεις έναν λογαριασμό και σου απαγορεύουν το δικαίωμα να παίξεις ελεύθερα και με λίγα λόγια, σε φακελώνουν και με την συγκατάθεσή σου κι εσύ χαίρεσαι που φακελώθηκες ξανά, για να ανταλλάξεις σε πολλές περιπτώσεις παπαριές με τον κάθε αργόσχολο που έχει καεί από την κρίση και θέλει να βγάλει τα καμμένα του τα αποθυμμένα, γαμώ την τρέλα μου μέσα.
Η κουτσή Μαρία δε γουστάρει τα τρολλ, αλλά ανάθεμα αν ήξερε η κουτσή Μαρία τι έχουνε κάνει τα τρολλ για το ελεύθερο διαδίκτυο και τι ιστορία έχουν σε αυτό...
Η κουτσή Μαρία είναι αγανακτισμένη και θέλει να κάνει επανάσταση μέσα από τα σόσιαλ μίντια. Στην αρχή της άρεσε η άμεση δημοκρατία, που πρώτη φορά άκουγε γι αυτήν, αλλά από την άλλη της άρεσε και η σημαία η ελληνική, γιατί της το είχαν μάθει από το σχολείο και την τηλεόραση όλα αυτά τα χρόνια. Η μια κουτσή Μαρία λοιπόν πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και η άλλη κουτσή Μαρία στα Χρυσά Αυγά! Και οι κουτσές Μαρίες είναι τόσες πολλές στο ίντερνετ όσες και στη ζωή, με αποτέλεσμα να γαμάνε και τις ζωές όλων εμάς των υπολοίπων, με τη συγκατάθεσή τους στην ηλεκτρονική νομιμότητα, καθιστώντας μας μειοψηφίες για να μπορούμε να πολεμήσουμε το καθεστώς...
Τι είπα τώρα ε;
Έτσι λοιπόν φτάνουμε και στο σήμερα και στα σόσιαλ μίντια του 2013, όπου οι κυβερνήσεις μυστικά κατεβάζουν μαζικά προφίλ, αυτών που δε γουστάρουν, επειδή για τα μάτια του κόσμου έχουμε δημοκρατία και η ελευθερία του λόγου ακόμα δεν απαγορεύεται...
Δεν απαγορεύεται;
Όχι ακόμα στις "πολιτισμένες" χώρες.
Αλλά πολύ σύντομα θα απαγορευτεί, μέσα από ποινικοποιήσεις του ρατσισμού για παράδειγμα, ή του φασισμού, που είναι και αυτός μια μορφή λόγου, όσο και να μην μας αρέσει.
Γιατί αγαπητοί μου κυρίες και κύριοι, το θέμα μας δεν είναι η ποινικοποίηση. Το θέμα είναι να καταφέρουμε η κοινωνία να μην αποδέχεται το ρατσισμό και το φασισμό και να τον βάζει αυτόματα και από μόνη της στο περιθώριο. Το θέμα μας δεν είναι να ανοίξουμε κι άλλες φυλακές, αλλά αντιθέτως να τις κλείσουμε όλες. Γιατί το θέμα μας είναι η παιδεία, το Α και το Ω ενός πολιτισμένου πολιτισμού, της κοινωνίας που δεν θα δέχεται το ρατσισμό και δεν θα σε ωθεί σε κανενός είδους έγκλημα.
Γιατί αγαπητέ μου αριστερέ, η εξουσία μέσα από τον αντιρατσιστικό νόμο που ποινικοποιεί απόψεις, αύριο θα ποινικοποιήσει και τον εξτρεμισμό τον αριστερό και ότι δεν γουστάρει το παγκόσμιο άγιο καθεστώς τους.
Ξυπνάτε κάφροι!
Έτσι λοιπόν πέφτουν και τα προφίλ των φίλων μας... 2.500 χιλιάδες σε μια μέρα, άλλα τόσα την επόμενη, τα ξαναφτιάχνουν και ξανά μανά, επειδή κάποιοι ενοχλούνται που γράφουν την αλήθεια.
Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε λοιπόν γι αυτό;

Τα χαιρετίσματά σας από έναν νεκρό.

Πηγή: trofimospsychiatreiou.blogspot.gr

Κατηγορία Διαδίκτυο
tarek  Ο Tarek Amr ήταν ένας από τους κύριους ομιλητές στη δημόσια εκδήλωση “Δικτυωμένες εξεγέρσεις” που οργανώθηκε στην Αθήνα από τα περιοδικά Re-public και Κοντέινερ. Δημοσιεύουμε την απομαγνητοφωνημένη παρουσίασή του, μαζί με το βίντεο της ομιλίας του που συμπεριλαμβάνει την διαδοχική ελληνική διερμηνεία. 
 • Θα μιλήσω κυρίως για την επίδραση των social media στην επανάστασή στην Αίγυπτο. Επιτρέψτε μου να ανατρέξω στο παρελθόν, περίπου δυο χρόνια πριν, και να αναφερθώ σε δυο διαφορετικές περιπτώσεις που αναδεικνύουν την αλληεπίδραση ανάμεσα στα κοινωνικά και τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης.
 • Η πρώτη περίπτωση αφορούσε έναν Αιγύπτιο άντρα που τον βίασαν αστυνομικοί. Τέτοια περιστατικά αγνοούνται συνήθως από τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης αλλά χάρη στα iphones και τους μπλόγκερς του YouTube, που συνέχισαν να διαδίδουν το βίντεο που αναπαριστούσε το βιασμό στα μπλογκς και στο YouTube, ιδίως ένας μπλόγκερ με το όνομα Wael Abbas το δημοσίευσε περισσότερες από μια φορά, το έμαθαν όλοι. Μ’ αυτόν τον τρόπο, τα παραδοσιακά ΜΜΕ υποχρεώθηκαν να κάνουν γνωστό το περιστατικό, που κανονικά θα είχε αγνοηθεί, και τελικά το άτομο που ήταν υπεύθυνο γι’ αυτό το έγκλημα βρέθηκε και φυλακίστηκε. Το άλλο επεισόδιο είναι εκ διαμέτρου αντίθετο από το πρώτο. Ήταν το 2009, κατά τη διάρκεια των προκριματικών αγώνων για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου όπου η Αίγυπτος θα έπαιζε κατά της Αλγερίας, σε έναν αγώνα που επρόκειτο να διεξαχθεί στο Σουδάν. Εκείνη την εποχή τα παραδοσιακά ΜΜΕ διέδιδαν ψέμματα για τους Αλγερινούς οπαδούς. Τους κατηγόρησαν ότι σχεδίαζαν να πάνε οπλισμένοι στον αγώνα για να σκοτώσουν τους Αιγύπτιους οπαδούς, κι ακόμη κι εμείς, ως μπλόγκερς, πέσαμε στην παγίδα αυτών των ψεμμάτων κι επιτεθήκαμε φραστικά κατά των Αλγερινών όλο εκείνο το διάστημα. Αργότερα -ενδεχομένως μετά από έναν ολόκληρο χρόνο- συνειδητοποιήσαμε ότι όλα αυτά ήταν ψέμματα… ακόμη και οι διασημότητες που εμφανίστηκαν στα ΜΜΕ λέγοντας ότι θα πέθαιναν σ’ αυτό τον αγώνα, έλεγαν ψέμματα. Όλα αυτά τα ψέμματα τα μετέδιδαν τα ΜΜΕ κατ’ εντολή του καθεστώτος. Όλες αυτές οι περιπτώσεις μπορεί να μη σχετίζονται άμεσα με την ίδια την επανάσταση, ήθελα όμως να δείξω πώς τα παραδοσιακά και τα κοινωνικά ΜΜΕ έχουν αμοιβαία επίδραση μεταξύ τους.

 

 • Ας πάμε τώρα στην επανάσταση κι ας επικεντρωθούμε στο ρόλο των social media. Στην πραγματικότητα, τα social media ασκούν δυο διαφορετικού τύπου επιδράσεις. Η πρώτη είναι μακροπρόθεσμη ή συνεχιζόμενη: τώρα έχουμε την ευκαιρία να γίνουμε φίλοι με αυτούς που διαμαρτύρονται ή με ακτιβιστές που οργανώνουν τις διαδηλώσεις, μιλάμε μ’ αυτούς απευθείας, μοιράζονται συνέχεια τις ιστορίες τους ή την εμπειρία τους μαζί μας. Η επίδραση αυτή μας έκανε να γίνουμε ακτιβιστές κατά έναν τρόπο. Δεν αποκαλώ τον εαυτό μου ακτιβιστή, αλλά καθώς έχω δίπλα μου τόσους πολλούς ακτιβιστές, κατά κάποιο τρόπο έγινα κι εγώ. Η δεύτερη επίδραση είναι ότι μέσω της χρήσης των social media οι γεωγραφικές τοποθεσίες τείνουν να χάνουν την σημασία τους ή ακόμα και να εξαφανιστούν. Οι Τυνήσιοι, που η επανάστασή τους έγινε πριν από τη δική μας, άρχισαν να μοιράζονται μαζί μας την εμπειρία τους, λέγοντας για παράδειγμα πώς να πλένεις το πρόσωπό σου με κόκα-κόλα ύστερα από μια επίθεση με δακρυγόνα ή πώς να ρίχνεις σπρέι στα αστυνομικά αυτοκίνητα για να τα τυφλώνεις και να μην μπορούν να σε δουν. Και πάνω απ’ όλα μοιράστηκαν μαζί μας την ελπίδα και μας ενθάρρυναν να αρχίσουμε τη δική μας επανάσταση.

 

 • Όπως ίσως γνωρίζετε, η επανάστασή στην Αίγυπτο συχνά αναφέρεται ως η “επανάσταση του Ίντερνετ”, επειδή ξεκίνησε από την δημιουργία μίας εκδήλωσης στο Facebook. Το 2008, γεννήθηκε επίσης ένα κίνημα κοινωνικής ανυπακοής που ξεκίνησε από το Ίντερνετ, το “κίνημα της 6ης Απριλίου”. Μολονότι δεν είχε αρχικά μεγάλη επιτυχία, μας έδωσε μια ένδειξη για το πώς τα social media και το Ίντερνετ, ανεξάρτητα αν πρόκειται για το Facebook ή το Twitter, έχουν την ικανότητα να δημιουργήσουν τις συνθήκες για πολιτική αλλαγή. Και μολονότι η επανάσταση στην Αίγυπτο χαρακτηρίζεται ως η “επανάσταση του Ίντερνετ”, βιώσαμε τις πρώτες έξι μέρες της επανάστασης χωρίς να έχουμε πρόσβαση στο Ίντερνετ σε ολόκληρη τη χώρα. Επίσης, τις πρώτες μέρες όλα τα iphones είχαν αποσυνδεθεί. Μοιάζει παράδοξο λοιπόν: Είχαμε μια επανάσταση του Ίντερνετ χωρίς Ίντερνετ. Την αποκάλεσαν επίσης “επανάσταση της Νεολαίας”. Τράβηξα αυτή τη φωτογραφία στην πλατεία Ταχρίρ, στις 29 Ιανουαρίου, και βλέπετε ότι το άτομο που φαίνεται στην φωτογραφία δεν μοιάζει καθόλου νέο.
at-tahrir-square

 

 • Οι ακτιβιστές χρησιμοποίησαν το Ίντερνετ, αλλά και η κυβέρνηση έκανε το ίδιο. Στην αρχή, προσπάθησαν να το μπλοκάρουν, αλλά στη συνέχεια συνειδητοποίησαν ότι θα ήταν προς το συμφέρον τους να το χρησιμοποιήσουν για τη δική τους προπαγάνδα. Παρόλα αυτά δεν μπορούμε να διαψεύσουμε ότι η εξέγερση διαδόθηκε στην ευρύτερη περιοχή χάρη στα νέα μέσα.

 

 • Μετά την επανάσταση, στις 19 Μαρτίου, 2011 διεξήχθη ένα δημοψήφισμα στην Αίγυπτο. Ουσιαστικά, ο αιγυπτιακός στρατός πρότεινε κάποιες τροποποιήσεις στο σύνταγμά μας και ξεκίνησε μια μεγάλη συζήτηση στη μπλογκόσφαιρα και στο Ίντερνετ για το κατά πόσο ο κόσμος θα έπρεπε να δεχτεί αυτές τις τροποποιήσεις και να τις ψηφίσει. Όπως βλέπετε στο παρακάτω γράφημα, συγκέντρωσα τα άβαταρ και τα προφίλ των φίλων μου στο Facebook (αυτοί με το πράσινο επρόκειτο να ψηφίσουν όχι, οι άλλοι με το κόκκινο επρόκειτο να ψηφίσουν υπέρ). Βλέπετε ότι οι πράσινοι ήταν πλειοψηφία, αλλά στο πραγματικό δημοψήφισμα οι άνθρωποι που ψήφισαν ναι ήταν 77,2%. Ξέρω ότι αυτός δεν είναι ένας επιστημονικός τρόπος στατιστικής ανάλυσης, αλλά μπορεί να σημαίνει ότι αυτό που βλέπουμε στο Ίντερνετ δεν είναι ολόκληρος ο κόσμος, το Ίντερνετ δεν επιδρά σε όλους.

 

 

facebookfriens

Νομίζω ότι όλα παίζονται στο δρόμο. Πρέπει να σημειώσετε ότι το 40% των Αιγυπτίων είναι αναλφάβητοι, ίσως λοιπόν το Ίντενερτ να αποτέλεσε τη σπίθα από την οποία όλα ξεκίνησαν, αλλά αργότερα οι διαδηλώσεις στο δρόμο ήταν αυτές που μετέφεραν το μήνυμα σε εκείνους που δεν ήταν συνδεδεμένοι. Γι’ αυτό πιστεύουμε ότι καθήκον μας σήμερα είναι να προσπαθούμε να μεταφέρουμε όλα αυτά που συζητούνται από τους διανοούμενους στο Ίντερνετ, το Facebook και το Twitter και να στέλνουμε αυτά τα μηνύματα στους δρόμους. Ιδίως επειδή η μετα-επαναστατική κατάσταση στην Αίγυπτο έχει ακόμη πολλά παρόμοια χαρακτηστιστικά με την εποχή Μουμπάρακ – αν και έχουμε ακόμα ελπίδα ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Η επανάσταση, λοιπόν, δεν έχει ακόμη τελειώσει, πιστεύουμε πως μόλις την αρχίσαμε και η πτώση του καθεστώτος δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Έχουμε ακόμη να μάθουμε για το πώς θα αποκτήσουμε την εμπειρία να δώσουμε ένα τέλος στη μάχη μας.

 

 

 • Θα ήθελα να αναφερθώ, τέλος, στον Malcolm Gladwell που έγραψε ένα βιβλίο για το πώς μια ιδέα μπορεί να διαδοθεί σε μια ομάδα ανθρώπων. Συνοπτικά, χώρισε τους ανθρώπους σε τρεις κατηγορίες, τους Γνώστες, τους Συνδέσμους και τους Πωλητές. Οι γνώστες είναι εκείνοι που εφηύραν την ιδέα, πρέπει όμως να υπάρχουν κι άλλοι που θα τη διαδώσουν σε εκείνους που δεν είναι συνδεδεμένοι. Εκείνοι λοιπούν που μπορούν και διαβάζουν πρέπει να διαδίδουν τις ιδέες σε εκείνους που δεν μπορούν κι εκείνοι που είναι συνδεδεμένοι σε εκείνους που δεν είναι συνδεδεμένοι στο Ίντερνετ και οι διανοούμενοι πρέπει να διαδίδουν τις σκέψεις τους στις μάζες. Τέλος, θέλω νας σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσω για τον αγώνα μας για τη δημοκρατία στη χώρα που την εφηύρε.

Πηγή: re-public.gr 

Κατηγορία Διαδίκτυο
Κυριακή, 14 Απριλίου 2013 18:23

Διαδύκτιο...σκέψου πριν δημοσιεύσεις.

Tα γραπτά μένουν

Το διαδίκτυο σου παρέχει τη δυνατότητα να δημοσιοποιήσεις προσωπικά σου δεδομένα με όποιο τρόπο εσύ επιθυμείς.

Συνήθως σκέφτεσαι: «αφού δεν είναι κάτι για το οποίο ντρέπομαι, ούτε κάτι που θέλω να κρύψω, γιατί όχι;»

Και όμως, έχεις ποτέ σκεφτεί ότι όσα δημοσιεύεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν από άτομα που δεν θέλεις ή δεν γνωρίζεις και με τρόπο ενοχλητικό ή προσβλητικό για εσένα; Όπως ότι κάποιος μπορεί να αναρτήσει φωτογραφίες σου σε ιστοσελίδες με τις οποίες είσαι ιδεολογικά αντίθετος/η ή να υποκλέψει δεδομένα σου για να σε εξαπατήσει ή ακόμα και να σου κάνει κακό... 

Έχεις αναλογιστεί τι συνέπειες μπορεί να έχουν σε 12 -15 χρόνια από σήμερα οι δημοσιεύσεις που κάνεις τώρα;

Για παράδειγμα, ότι ο μελλοντικός σου εργοδότης μπορεί να χρησιμοποιήσει όποια πληροφορία βρει για σένα και το παρελθόν σου στο διαδίκτυο... Το ίδιο και ο μελλοντικός σου σύντροφος, φίλος αλλά και τα ίδια σου τα παιδιά ή τα εγγόνια...

Είσαι σίγουρος ότι οι απόψεις σου θα παραμείνουν πάντα οι ίδιες;

Καταστάσεις, παρέες, γνώμες για τις οποίες «περηφανεύεσαι» σήμερα, και στις οποίες έδωσες δημοσιότητα μέσω του διαδικτύου, μπορεί να σε φέρουν σε δύσκολη θέση αύριο…

Το δικαίωμα στη «λήθη», όσον αφορά τις πληροφορίες στο διαδίκτυο, είναι το να μπορούμε να «διαγράφουμε» μέρος του παρελθόντος μας από το διαδίκτυο… Κι όμως, δεν είναι πάντα δυνατό κάποιος να σβήσει φωτογραφίες ή άλλες πληροφορίες που έχουν αναρτηθεί σε κάποια ιστοσελίδα. Γιατί μπορεί τα δεδομένα αυτά να έχουν περιληφθεί ήδη και σε πολλές άλλες ιστοσελίδες, αλλά και να είναι διαθέσιμα μέσω μηχανών αναζήτησης, όπως το Google…

...για αυτό ...«πριν δημοσιεύσεις, σκέψου»!

Πηγή: dpa.gr

Κατηγορία Διαδίκτυο
Κυριακή, 14 Απριλίου 2013 17:01

Internet και προσωπικά δεδομένα

 • Ιδιωτικότητα, παρακαλώ!

Η ιδιωτική σου ζωή είναι πολύτιμη.

Για όλους μας υπάρχουν πράγματα που δεν θα θέλαμε να μοιραστούμε με άλλους ανθρώπους. Όχι απαραίτητα επειδή πρέπει να τα κρατήσουμε κρυφά, αλλά επειδή αποτελούν αποκλειστικά προσωπική μας υπόθεση.

Υπάρχουν φορές που μπορεί να θες να παραμείνεις εντελώς «ανώνυμος». Και να νιώθεις ασφαλής ότι δεν υπάρχει κάποιος που ξέρει τα πάντα για τη ζωή σου ή είναι σε θέση να παρακολουθεί όλες σου τις δραστηριότητες.   

Γι’ αυτό πρέπει να μπορείς να επιλέγεις ποιες πληροφορίες δίνεις στους άλλους και ποιες κρατάς μόνο για τον εαυτό σου.

Τα προσωπικά σου δεδομένα είναι όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται σε σένα. Είναι το όνομά σου, η διεύθυνσή σου, ο αριθμός του κινητού σου, το σχολείο στο οποίο πηγαίνεις, τα μέρη όπου ταξιδεύεις, τα αντικείμενα που αγοράζεις, το προφίλ σου στο Facebook, οι φωτογραφίες σου από πέρυσι το καλοκαίρι, το βίντεο της παρέας σου από τη χθεσινή γιορτή...

Διατηρώντας τον έλεγχο των προσωπικών σου δεδομένων, διατηρείς και τον έλεγχο της ιδιωτικής σου ζωής.

Μπορεί να εκπλαγείς αν σκεφτείς πόσες αποφάσεις παίρνεις για τα προσωπικά σου δεδομένα και την ιδιωτικότητά σου κάθε μέρα... και πόσο σημαντικές μπορεί να είναι αυτές...

 • Με «παρακολουθεί» κανείς;

Έχεις καταλάβει πόσο συχνά τα προσωπικά σου δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας;

Σκέψου μια μέρα στη ζωή σου...

Είναι καλό να γνωρίζεις πόσο συχνά αφήνεις «ίχνη» γύρω σου... Ίσως κάποιες φορές να μην το θέλεις...
    

7:15    Διαβάζεις το e-mail σου – ο πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών καταγράφει την ώρα που μπήκες στο λογαριασμό σου, τον αποστολέα του μηνύματός σου, καθώς και την ώρα που σου έστειλε το μήνυμα. Μάθε περισσότερα

7:30    «Κατεβάζεις» ένα τραγούδι στο iPod – η εταιρεία που σου πουλάει το τραγούδι καταγράφει το e-mail σου και τις μουσικές σου προτιμήσεις.

7:50    Η μητέρα σου σε πάει με το αυτοκίνητο στο σχολείο – το αυτοκίνητο διαθέτει συσκευή GPS που καταγράφει τη διαδρομή σας από το σπίτι στο σχολείο. Σε κάποια σημεία της διαδρομής υπάρχουν κάμερες ρύθμισης της κυκλοφορίας και ελέγχου παραβιάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

10:10   Μπαίνεις στην τάξη – στο απουσιολόγιο του τμήματός σου καταγράφονται οι απόντες για κάθε διδακτική ώρα. Ο σχολικός σου φάκελος περιλαμβάνει τους βαθμούς και τις αξιολογήσεις που σε αφορούν.

12:00   Ο κολλητός σου σε τραβάει μια φωτογραφία με το κινητό – η φωτογραφία είναι αστεία και λέει πως μπορεί αργότερα να την ανεβάσει στο Facebook.

15:00   Σερφάρεις στο διαδίκτυο από το σπίτι – ο φυλλομετρητής (browser) που χρησιμοποιείς καταγράφει τις σελίδες που επισκέπτεσαι. Κάποιες σελίδες εγκαθιστούν στον υπολογιστή σου μικρά αρχεία (cookies) ώστε να μπορούν να σε αναγνωρίζουν όταν θα τις ξαναεπισκεπτείς. Μάθε περισσότερα.

15:15   Κλικάρεις μια διαφήμιση που έχει ενδιαφέρον – η διαφημιστική εταιρεία καταγράφει τις προτιμήσεις σου ώστε να μπορεί να σου στέλνει προσφορές για προϊόντα που σε ενδιαφέρουν. Μάθε περισσότερα

15:30   Στέλνεις μια ηλεκτρονική κάρτα σε έναν φίλο που έχει γενέθλια – για την αποστολή της κάρτας πρέπει να συμπληρώσεις μια φόρμα με διάφορα προσωπικά σου στοιχεία και το email σου.

16:00   Ψάχνεις στοιχεία για την έκθεση που πρέπει να παραδώσεις αύριο – στο Google καταγράφονται όλες οι αναζητήσεις που πραγματοποιείς, μαζί με την χρονική στιγμή της αναζήτησης και τη διεύθυνση δικτύου (ΙΡ) με την οποία ο υπολογιστής σου συνδέεται, μέσω του παρόχου, στο διαδίκτυο. Μάθε περισσότερα

18:00   Πηγαίνεις στο γυμναστήριο – στην είσοδο υπάρχει κάμερα που καταγράφει όσους μπαίνουν και βγαίνουν. Στην υποδοχή «περνάς» την κάρτα μέλους σου από το ειδικό μηχάνημα που την σκανάρει και εμφανίζει τα στοιχεία σου στην οθόνη.

19:00  Ακούς τα φωνητικά σου μηνύματα στο κινητό – το τηλέφωνο σου καταγράφει όλους όσους σε κάλεσαν, τους αριθμούς τηλεφώνου τους και τις ώρες κλήσης.

22:00  Μπαίνεις στο Facebook – διαβάζεις τι έκαναν σήμερα οι φίλοι σου και γράφεις τα δικά σου νέα. Βλέπεις ότι έχεις γίνει tagged στην σημερινή φωτογραφία που ανέβασε ο κολλητός σου και κάποιοι έχουν ήδη βάλει σχόλια. Δέχεσαι να κάνεις «φίλους» δύο νέα άτομα, παρόλο που το ένα δεν το ξέρεις πολύ καλά.

 • Συμβουλές

Προσπάθησε να διατηρείς τον έλεγχο των προσωπικών σου δεδομένων:

 • Ρώτα γιατί είναι απαραίτητα τα δεδομένα σου – Σκέψου ποιος είναι αυτός που τα ζητάει. Είναι κάποιος που εμπιστεύεσαι; Πώς πρόκειται να τα χρησιμοποιήσει; Θα τα αποστείλει σε άλλους και, αν ναι, σε ποιους; Αν δεν είσαι σίγουρος για κάτι από όλα αυτά, ρώτα και μάθε πριν διαθέσεις πληροφορίες που σε αφορούν.
 • Σκέψου πριν αποκαλύψεις δεδομένα – Αν λαμβάνεις γράμματα, e-mails, μηνύματα στο κινητό ή στο Facebook που σου ζητούν πληροφορίες, μην απαντήσεις αν δεν είσαι σίγουρος από ποιον προέρχονται.
 • Διάβαζε προσεκτικά τα «ψιλά γράμματα» - Κάποιες εταιρείες μπορεί να γράφουν εκεί όρους για την χρησιμοποίηση των δεδομένων σου, π.χ. για διαφημιστικούς σκοπούς. Θυμήσου ότι πρέπει πάντα να δίνεις τη συγκατάθεσή σου γι’ αυτό.
 • Διάβαζε την πολιτική ιδιωτικότητας στις ιστοσελίδες που επισκέπτεσαι – μάθε πώς χρησιμοποιούν τα δεδομένα σου, π.χ. αν εγκαθιστούν αρχεία cookies και αν προωθούν τις πληροφορίες που σε αφορούν σε διαφημιστικές εταιρείες.
 • Εμπιστεύσου το ένστικτό σου – Αν δεν είσαι σίγουρος για την ασφάλεια μιας ιστοσελίδας ή δεν νιώθεις άνετα με τον τρόπο που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σου δεδομένα, προτίμησε κάποια άλλη.
 • Δυσκόλεψε τους… «κακούς» – Χρησιμοποίησε διαφορετικά συνθηματικά στους λογαριασμούς σου (π.χ. e-mail, Facebook, Twitter). Διάλεξε συνθηματικά που είναι εύκολο για σένα να θυμάσαι, αλλά δύσκολο για τους άλλους να μαντέψουν.
 • Σκέψου ποιος μπορεί να βλέπει τα δεδομένα σου – Μην επισκέπτεσαι ιστοσελίδες που δεν θα ήθελες οι άλλοι να γνωρίζουν όταν χρησιμοποιείς «κοινόχρηστους» υπολογιστές.
 • Σκέψου πριν αγοράσεις στο διαδίκτυο – Χρησιμοποίησε ασφαλείς ιστοσελίδες, στις οποίες φαίνονται καθαρά τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας και οι οποίες διαθέτουν πολιτική ιδιωτικότητας. Έλεγχε αν είναι ασφαλές το κανάλι επικοινωνίας (π.χ. θα πρέπει η διεύθυνση της σελίδας να ξεκινάει με https και στο πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο να εμφανίζεται ένα λουκέτο ως εικονίδιο).
 • Θυμήσου να αποσυνδέεσαι από τις ιστοσελίδες, στις οποίες έχεις εισέλθει/συνδεθεί με χρήση συνθηματικών (π.χ. όταν κάνεις αγορές από το διαδίκτυο ή την ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης).
 • Κράτα τον υπολογιστή σου ασφαλή – Χρησιμοποίησε προγράμματα τείχους ασφαλείας (firewall) και προστασίας από ιούς (antivirus). Φρόντισε τα προγράμματα αυτά να είναι ενημερωμένα.

 Πηγή: dpa.gr

Κατηγορία Διαδίκτυο

Τι προκύπτει από πρόσφατη έρευνα στις ΗΠΑ

Οι χρήστες του Facebook θα έπρεπε να έχουν υπόψη ότι κάνοντας απλά ένα like αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις, την πιθανή χρήση απαγορευμένων ουσιών και τις πολιτικές τους τοποθετήσεις σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο.

dogs

Οι ερευνητές μελέτησαν τις σελίδες στο Facebook 58.000 χρηστών στις ΗΠΑ και ανακάλυψαν ότι μπορούσαν να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα όσον αφορά ευαίσθητα προσωπικά τους δεδομένα.

Οι ερευνητές μπόρεσαν να μαντέψουν ασφαλώς τη φυλή, την σεξουαλικότητα, τη χρήση ναρκωτικών ουσιών και τις πολιτικές απόψεις των χρηστών μόνο και μόνο από τα like που έκαναν σε αναρτήσεις άλλων χρηστών, ακόμα και στην περίπτωση που οι χρήστες είχαν αποκρύψει αυτά τα δεδομένα στις προσωπικές τους σελίδες. .

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Guardian ο Μάικλ Κοζίνσκι, ένας από τους ερευνητές δήλωσε ότι οι χρήστες του Facebook θα τρόμαζαν αν γνώριζαν πόσα πολλά αποκαλύπτουν τα like που κάνουν. «Είναι σοκαριστικό ότι αυτά τα like μπορούν να αποκαλύψουν τις πολιτικές πεποιθήσεις και τις σεξουαλικές προτιμήσεις των χρηστών» δήλωσε.

Οι ερευνητές έκαναν χρήση ειδικών λογισμικών, αλλά τόνισαν ότι οι ίδιες πληροφορίες θα μπορούσαν να συλλεχθούν από οποιονδήποτε έχει εμπειρία στην ανάλυση δεδομένων. Ακόμα και like σε κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές μπορούν να αποκαλύψουν πολύ περισσότερα απ όσα φανταζόμαστε τονίζουν. Για παράδειγμα μπορεί κανείς να καταλάβει με σιγουριά 88% αν ένας άνδρας είναι ομοφυλόφιλος μόνο και μόνο από like σε σελίδες του Facebook όπως το "Human Rights Campaign" και το "Wicked the Musical".

Η μελέτη
Στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, οι Μαίκλ Κοζίνσκι, Ντέιβιντ Στίλγουελ και Θορ Γκρέπελ συγκέντρωσαν τα Like και τα λεπτομερή δημογραφικά προφίλ από 58.000 εθελοντές χρήστες του μεγαλύτερου σάιτ κοινωνικής δικτύωσης, του Facebook. Αξιοποίησαν τα αποτελέσματα πλήθους ψυχομετρικών τεστ και κατόρθωσαν να μαντέψουν σωστά σε ποσοστό από 60% έως 95% προσωπικά στοιχεία για κάθε μέλος του Facebook (μπορείτε να κατεβάσετε την 16σέλιδη μελέτη).

To μοντέλο τους διαχώρισε μεταξύ ομοφυλόφιλων και ετεροφυλόφιλων ανδρών με επιτυχία στο 88% των περιπτώσεων, μεταξύ Αφροαμερικανών και Καυκάσιων Αμερικανών σωστά στο 95% και μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων σωστά στο 85% των περιπτώσεων. Σε άλλες δοκιμές, το αποτέλεσμα ήταν σωστό σε μικρότερο βαθμό, αφού το μοντέλο χαρακτήριζε «καπνιστή» ή «ναρκομανή» χρήστες που, παρά τις προτιμήσεις που δήλωναν σε σελίδες, δημοσιεύματα και εκδηλώσεις, δεν ήταν ούτε το ένα, ούτε το άλλο.

predict

Στο διάγραμμα αυτό απεικονίζεται το ποσοστό επιτυχούς πρόβλεψης προσωπικών στοιχείων κάθε ατόμου, με βάση τις προτιμήσεις που δήλωσε κάνοντας Like στο Facebook.

Το μοντέλο αυτό μάντεψε σωστά τον σεξουαλικό προσανατολισμό των μελών του Facebook, φυσικά να το δηλώνουν ευθέως δημόσια. Ομοίως, επιτυχώς αποκαλύπτονται άλλα προσωπικά στοιχεία από τα Like στο Facebook, όπως το θρήσκευμα, οι πολιτικές πεποιθήσεις ή ακόμα και αν οι γονείς ήταν χωρισμένοι όταν ο χρήστης ήταν 21 ετών. Κι αυτά, δεν είναι τα μόνα στοιχεία που μπορούν να αποκαλυφθούν με ανάλογη επεξεργασία των Like, επισημαίνουν οι ερευνητές.

Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τέτοιου είδους αναλύσεις θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις προϊοντικές προτάσεις ενός τμήματος μάρκετινγκ ή το διαφημιστικό μήνυμα που θα στέλνουν σε ομάδες χρηστών με βάση την όποια ομαδοποίησή τους. Από την άλλη, οι ερευνητές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, αφού τέτοιες αναλύσεις μπορούν να γίνουν χωρίς την ρητή συναίνεση του χρήστη και χωρίς να το αντιληφθούν. Επιχειρήσεις, κυβερνητικοί οργανισμοί ή ακόμα και οι «φίλοι» στο Facebook, γράφουν, θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν λογισμικό που θα αποκάλυπτε στοιχεία όπως η νοημοσύνη, ο σεξουαλικός προσανατολισμός ή οι πολιτικές πεποιθήσεις που ίσως δεν σκόπευε να αποκαλύψει ο χρήστης όταν έκανε Like. Φαντάζεστε περιπτώσεις όπου τέτοιες ομαδοποιήσεις με βάση πιθανά προσωπικά στοιχεία, ακόμα κι αν δεν είναι σωστά, θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή για την ευημερία, την ελευθερία ή ακόμα και την ζωή του ατόμου που υπέστη την ανάλυση των Like του. Για παράδειγμα, δεν αρκεί να αποκρύπτει κανείς επιμελώς την σεξουαλική του ταυτότητα, αφού μπορεί να αποκαλυφθεί από τα ψηφιακά του «ίχνη».

Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από την Boeing και την Microsoft Research.

    Μπορείτε να κάνετε το τεστ «Είσαι ό,τι Σου Αρέσει» κάνοντας Login με τα στοιχεία εισόδου σας στο Facebook.

Μπορείτε να κρύψετε τι σας αρέσει στο Facebook, αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις. Στον τοίχο σας, κάτω από το εξώφυλλό σας (π.χ. http://www.facebook.com/onoma.xristi/favorites) μεταβαίνετε στο «Μου αρέσουν» και επιλέγετε Επεξεργασία. Προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις απορρήτου ανά ενότητα (Δημόσια, Φίλοι, Φίλοι εξαιρούνται οι Γνωστοί, Μόνο εγώ...).

Πηγή: tovima.gr

Κατηγορία Διαδίκτυο
Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013 16:36

Facebook:Βigger than Like

Αυτό είναι ένα παραμύθι για το Φέισμπουκ. Και για την Μπελαντόνα, τον Νεανία, τη Φίρμα κι ένα σωρό άλλα πρόσωπα και συμπεριφορές που θα προκύψουν στη συνέχεια. Αν προκύψουν.

Του Χρήστου Αγγελάκου

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια χώρα που τη λέγαν «Φεϊσμπουκοχώρα». Οι κάτοικοί της ήταν ίδιοι με τους κατοίκους κάθε άλλης χώρας, μόνο που δεν είχαν σώμα. Οι κάτοικοι της Φεϊσμπουκοχώρας ήταν οι λέξεις τους. Οι λέξεις αυτές μπορούσαν να κάνουν τα πάντα. Αλλες ήταν εύρωστες κι άλλες ασθενικές. Αλλες μπορούσαν να σε πλανέψουν, να σου κλείσουν το μάτι, να σου κάνουν τα γλυκά μάτια. Κι άλλες να σου ρίξουν μια μπουνιά στη μύτη. Οι πιο δύστροπες σε φτύναν κατάμουτρα. Κάποιοι θα πουν πως πίσω από τις λέξεις βρίσκονται τα αισθήματα. Θα συμφωνήσω μαζί τους. Τα αισθήματα κυκλοφορούσαν ανεξέλεγκτα στους δρόμους της Φεϊσμπουκοχώρας, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος. Μολύναν τον ουρανό με το διοξείδιο της αγάπης και του μίσους. Αγάπη και μίσος: περιφέρονταν γυμνά σε λεωφόρους και σοκάκια· ξετσίπωτα.
Οι κάτοικοι της Φεϊσμπουκοχώρας δεν είχαν σπίτια. Είχαν μόνο τοίχους που τους στολίζανε νυχθημερόν με ό,τι βάζει ο νους σας. Φωτογραφίες χρωματιστές κι ασπρόμαυρες, τις λεγόμενες «καλλιτεχνικές». Πίνακες ζωγραφικής από μουσεία, ιδιωτικές συλλογές κι επαρχιακά κουρεία. Στίχους, αλλά κι ολόκληρα ποιήματα, σονέτα και σουρεαλιστικά αλεξικέραυνα. Φωτογραφίες με μωρά που περιστρέφονται σαν δερβίσηδες, κουτάβια με μπιμπερό, γατιά που χάθηκαν, παλαιούς εραστές που ξαναβρέθηκαν. Ολα τούτα συνοδεύονταν από αμέτρητα τραγούδια, όσα και οι στιγμές της ζωής, τα σκοτάδια της ψυχής, οι κόκκοι της άμμου. Αλλοι κρεμάγανε στους τοίχους τους απόψεις σοφών κι αποστάγματα εμπειριών: σφουγγάρια με τα οποία μαζεύανε την υγρασία του κόσμου. Κι άλλοι, οι πιο θαρραλέοι, κοτσάρανε τις ιδέες τους, γιατί κι από αυτές υπήρχαν άφθονες στη Φεϊσμπουκοχώρα: κυκλοφορούσαν με ορμή κι όχι με τη νωθρότητα των αισθημάτων, πέφτανε πάνω σε άλλες ιδέες και τότε γίνονταν δυστυχήματα, κάποια μάλιστα πολύνεκρα, και τα πτώματα των ιδεών στοιβάζονταν στα πεζοδρόμια και κανένα ασθενοφόρο δεν ερχόταν να τα μαζέψει.

Σ’ αυτή τη χώρα έφτασε ένα πρωί η Μπελαντόνα, άγνωστη μεταξύ αγνώστων, και γνώρισε τον Νεανία. Εκείνος εντυπωσιάστηκε από μια φωτογραφία όπου τα νύχια των ποδιών της ήταν βαμμένα το καθένα με άλλο χρώμα και είπε: «Εχει μια διαστροφή η γκόμενα, γουστάρω». Εκείνη απογοητεύτηκε ελαφρώς που ο Νεανίας δεν ήταν τόσο νέος, η φωτογραφία του με το μαγιό άφηνε να φανούν τα ψωμάκια της αγυμνασιάς, αλλά η Μπελαντόνα έψαχνε ένα στήριγμα και πίστεψε πως το βρήκε.

 
– Θέλεις να τα φτιάξουμε; τη ρώτησε εκείνος στο Inbox κι έβαλε αντί για ερωτηματικό ένα χαμογελάκι.

 
– Είσαι ελεύθερος; τον ρώτησε αυτή (χαμογελάκι).

 
– Και να μην ήμουνα, θα σ’ το ’λεγα; (χαμογελάκι κοροϊδευτικό με γλωσσίτσα).

 
– Τότε θέλω (καρδούλα).

 
– Ωραία (πάλι καρδούλα).

 
– Και τώρα τι κάνουμε;

 
– Πάμε μια βόλτα στον τοίχο της Γλυκερίας της Ποιήτριας. Εχει χάζι.

 
Ξεκίνησαν μαζί, αλλά δεν έφτασαν. Ούτε μαζί ούτε χώρια. Ο Νεανίας σταμάτησε να βοηθήσει το Παπί που είχε αρπάξει τον Φιλελέ απ’ το πέτο και του ’σερνε τα εξ αμάξης. Εκείνος είχε ξυπνήσει στα ντουζένια του και τα ’χε βάλει με όλους: τους απεργούς που απεργούνε, τους εργαζόμενους που δεν είναι παραγωγικοί, τους απολυμένους που έχουν το θράσος να παίρνουν επίδομα ανεργίας, τους άστεγους που δεν κοιμούνται στο σπίτι που δεν έχουν, τους συνταξιούχους που δεν πεθαίνουν, τους μαθητές που δεν τρέφονται σωστά και λιποθυμάνε, τους νεφροπαθείς που δεν πουλάνε το άλλο τους νεφρό για να ολοκληρώσουν τη θεραπεία. Το Παπί βγάζει μια παπίσια ιαχή και πιάνονται μαλλί με φτερό. Ο Νεανίας βρίσκει την ευκαιρία να το σκάσει για να συμπαρασταθεί σε δύο Συριζαίες που είχαν μπει με το «έτσι θέλω» στην αυλή μιας Δημαρίτισσας, απαγορεύοντάς της να χρησιμοποιεί τη λέξη «ευθύνη» σε κάθε πτώση και αριθμό. Εκείνη τους απάντησε με δώδεκα λεκάνες μπουγαδόνερα, μία για κάθε συνιστώσα, και η σύρραξη γενικεύτηκε με συντροφικά μαχαιρώματα, καρεκλοπόλεμο, κατηγορίες για εσχάτη προδοσία, προσωπικές επιθέσεις, χτυπήματα κάτω απ’ τη ζώνη, πιστοποιητικά αριστεροσύνης, ειρωνείες, αμοιβαίες διαγραφές, μπλοκαρίσματα και στίχους του Αναγνωστάκη. Τους ίδιους κι απ’ τις δυο πλευρές.

 
Η Μπελαντόνα είχε ξεκινήσει να φύγει, αλλά μια βροχή από αιτήματα φιλίας την κράτησε στον τοίχο της. Ετσι βρήκε την ευκαιρία να αναρτήσει δυο τραγούδια της Αρβανιτάκη, τρεις στίχους της Δημουλά και το «So Sad» της Μάριαν Φέιθφουλ που δίνει μια υποψία βάθους και στην πιο ρηχή ψυχή. Είδε τα πρώτα like να τρέχουν κι άρχισε να μυείται στις τελετές της δημοφιλίας. Σήκωσε την μπλούζα της και κοίταξε τις μελανιές που άφησαν στα πλευρά της τα poke των ερωτιδέων. Ανάμεσά τους τρεις έφηβοι, ένας ψαροντουφεκάς και δυο βερολινέζες λεσβίες. Κολακεύτηκε κι ανταπέδωσε το σκούντημα σε όλους. Κι ύστερα αποφάσισε να εξερευνήσει τον βάλτο των like, βαδίζοντας προσεχτικά ανάμεσα στους τοίχους. Μέθυσε γρήγορα από τις αναθυμιάσεις των σχολίων και των αναρτήσεων. Το χέρι της αυτονομήθηκε κι άρχισε να πατάει like όπου έβρισκε: σε μνημονιακούς και αντιμνημονιακούς, φιλοτροϊκανούς και Μοϊκανούς, επαναστάτες και πασιφιστές. Like στους αψίκορους και στους σκεπτικιστές, στους θρήσκους και στους αγνωστικιστές, στους φιλόξενους και στους άξενους, στους οπαδούς και στους αρνητές. Like στον ευφυή που επιδείκνυε την ανοησία του και στην ανάλγητη που καμάρωνε για τις φιλανθρωπίες της. Like σε τοπία και πόλεις, φύλλα και δάση, θηρία και πουλιά, like στις παντρειές και στους χωρισμούς, στις ξυραφιές και στα μέλια. Like στους φίλους που τσακώθηκαν και σ’ αυτούς που ξανασμίξανε. Like στα ποιήματα που βγήκαν άψητα απ’ τον φούρνο και στ’ άλλα που είχαν μπαγιατέψει στα συρτάρια. Like στους καβγάδες των ποιητών, στην ανασφάλεια των ηθοποιών και στα φάλτσα των τραγουδοποιών.

Like σε πρωτοποριακούς και κλασικιστές, μοντέρνους και μεταμοντέρνους, συστημικούς και περιθωριακούς, κρίνοντες και κρινόμενους, πτωχούς τω πνεύματι και φτωχοαλαζόνες. Like στους ομοφυλόφιλους ακτιβιστές, αλλά και στ’ ανέκδοτα για τις αδελφές. Like στον νεκροθάφτη, στο πτώμα και στο φτυάρι. Like και στα μικρά διαμάντια που γυαλίζανε εκεί που η απελπισία αποδεχόταν τον εαυτό της. Like στο άγνωστο που ανοιγόταν μπροστά. Και like στην περιπέτεια.

Ο Νεανίας έχασε την Μπελαντόνα μέσα στον λαβύρινθο των like. Επέστρεψε στον τοίχο του και προσυπέγραψε το αίτημα για να σωθούν τρεις λευκές φάλαινες που βολοδέρναν άσκοπα στον Ατλαντικό. Κι ενώ ετοιμαζόταν να απαιτήσει την επιστροφή μιας επιτύμβιας στήλης από το Βρετανικό Μουσείο Κλεπταποδοχών, είδε το πρώτο like της Μπελαντόνας στη Φίρμα.

 
Μάλλον η τύπισσα είναι μπάζο, συμπέρανε και ποστάρισε το τραγούδι του Διονυσίου: «Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος».

 
Εκείνη την ώρα η Μπελαντόνα έγραφε ένα μακροσκελές μήνυμα στο Inbox της Φίρμας, όπου απαριθμούσε τις φορές που η συγγραφέας τη συνεπήρε με το ταλέντο της. Δεν τσιγκουνεύτηκε τα επίθετα, τα θαυμαστικά, τις κολακείες κι ούτε παρέλειψε να τονίσει την εμμονή της πως η Φίρμα έγραφε αποκλειστικά γι’ αυτήν. Το είδωλό της απάντησε με μια χαμογελαστή φατσούλα που φορούσε μάλιστα και μαύρα γυαλιά.

 
Δεν ήταν οποιοδήποτε εμότικον: ήταν το ιερό Γκράαλ. Η Μπελαντόνα το κράτησε ευλαβικά και ξεκίνησε την πορεία της στη λεωφόρο της Φίρμας: κάθε post και σταθμός, κάθε σταθμός και like. Η Φίρμα ήταν ένας ακάματος δημιουργός. Τα εξώφυλλα των βιβλίων της τα είχε καταχωρίσει με χρονολογική ακρίβεια σε ειδικό άλμπουμ. Οι κριτικές των έργων της, όμως, εμφανίζονταν σκόρπιες εδώ κι εκεί, γιατί η Φίρμα αδιαφορούσε γι’ αυτές. Τρεφόταν πια με τα δικά της κείμενα, τις συνεντεύξεις, τις ραδιοφωνικές συνομιλίες, τις τηλεοπτικές εμφανίσεις, τα εγκώμια στους φίλους και την πολεμική στους αντιπάλους. Η Φίρμα ήταν γενναία: ήξερε να κλείνει λογαριασμούς, ν’ ανοίγει καινούργιους, να ρίχνεται στη μάχη, να προκαλεί, να φωτίζει με τα βεγγαλικά της το στερέωμα της αμάθειας και του σκοταδισμού. Τι κι αν τα βεγγαλικά σβήναν γρήγορα; Εκείνη είχε αμέτρητα στο αμπάρι της. Η θητεία της στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας την είχε μυήσει στις τεχνικές της πρόκλησης, που τις έβαζε σ’ εφαρμογή ενθουσιάζοντας το κοινό της, ένα κοινό χορτασμένο κι απαιτητικό. Αν και ήταν γνωστή η ένταξή της σ’ έναν εποχικό πολιτικό συνδυασμό, εκείνη είχε το προϊόν της να φροντίζει. Και προϊόν της Φίρμας ήταν ο ίδιος ο εαυτός της: το όνομά της και η φήμη της. Επρεπε να τα γυαλίζει, να τα ανανεώνει, να τα τοποθετεί εκεί που θα τα βλέπουν όλοι: πρώτη σειρά στο ράφι της διασημότητας, πρώτο τραπέζι στην πίστα της επικαιρότητας. Αλλά η συγκίνηση της Μπελαντόνας κορυφώθηκε με τη διαπίστωση πως, κατά βάθος, η Φίρμα ήταν απλός άνθρωπος. Περιέφερε τον πάγκο με την πραμάτεια της από πανηγύρι σε πανηγύρι. Ηταν ο πιο βροντερός τελάλης, ο ασύγκριτος πωλητής. Εσφιγγε χέρια, μοίραζε χαμόγελα. Εκανε τον εαυτό της πρωταγωνιστή στο δικό της «Μπιγκ Μπράδερ».

 
«Κοιτάξτε με», έλεγε, «είμαι σαν κι εσάς. Αυτά είναι τα αποφάγια της τούρτας μου (614 like), σ’ αυτό το φλιτζάνι πίνω καφέ (597 like), αυτή τη συναγρίδα ξεκοκάλισα (779 like).

 
Ναι, η Φίρμα ήταν άςνθρωπος απλός. Και η απλότητά της επιβραβευόταν καθημερινά στη Φεϊσμπουκοχώρα. Η «καλημέρα» της ξεσήκωνε 500 like, μια φωτογραφία του εσωρούχου της 2.029 like και η λυπητερή ιστορία της μητέρας της 1.800 like, χώρια οι κοινοποιήσεις.

 
Την υπόλοιπη μέρα ο Νεανίας κυνηγούσε την Μπελαντόνα από το ένα σχόλιο στο άλλο, κι όλο την έχανε την τελευταία στιγμή. Δεν ήταν εύκολο. Τρεις φορές πάτησε τις φλούδες των LOL και σωριάστηκε καταγής. Εσκυβε κάθε λίγο και λιγάκι για ν’ αποφύγει τα RIP που ρίχνονταν για τον θάνατο του εθνικού μας τραγουδιστή. Αργά το απόγευμα άνοιξε την ομπρέλα για να προστατευτεί από τις κουτσουλιές εκείνων που μονολογούσαν. Αλλαξε πεζοδρόμιο για να γλιτώσει από μια παρέα τρολ που γλείφανε τα κοκαλάκια ενός ανύποπτου περαστικού. Εστριψε αριστερά και μπήκε στον Πύργο της Μουσικής. Μια φασαρία με νότες από όλα τα είδη, τους ρυθμούς και τα όργανα τον ρούφηξε και τον έστειλε σε διαδρόμους που βυθίζονταν και σκάλες που ανέβαιναν χωρίς να κατεβαίνουν. Ανοιξε μια πόρτα και είδε τον Τσιτσάνη, καθισμένο στο πάτωμα, ν’ ακούει τον Σοπέν που έπαιζε στο πιάνο μια μαζούρκα. «Πώς θα φύγω από ’δώ μέσα;» τον ρώτησε ο Νεανίας. «Απ’ το παράθυρο» του είπε ο Τρικαλινός, ενοχλημένος που διέκοψαν τον ρεμβασμό του.


Επεσε πάνω στην Μπελαντόνα την ώρα που έβγαινε απ’ το δισκάδικο της Χίλντας να πάει στο μπαρ του Στεφανάκου. Εκείνη τον είδε χλωμό κι ανησύχησε.

 
«Πάμε μια βόλτα απ’ τον τοίχο της Ολιας», της πρότεινε, «εκεί φυσάει πάντα αεράκι. Θα με χτυπήσει και θα συνέλθω».

 
Η Ολια έλειπε. Στη θέση της βρήκαν τον Παραμυθά.

 
«Η Ολια λείπει ακόμα κι όταν είναι εδώ» τους πληροφόρησε.

 
«Κι εσύ τι θες στον τοίχο της;» τον ρώτησε ο Νεανίας, που άρχισε να βράζει απ’ τον θυμό του.

 
«Παίρνω μαθήματα» του απάντησε ο Παραμυθάς. «Η Ολια μιλάει μόνο για ό,τι έζησε και λέει λιγότερα απ’ όσα ξέρει. Το αντίθετο από μένα, δηλαδή».

 
«Ασ’ τα αυτά» τον έκοψε ο Νεανίας, που είχε βαρεθεί τις σοφιστείες του. «Εμάς τι θα μας κάνεις;».

 
«Εσείς θα ζήσετε τη ζωή που φαντάστηκα. Θα σας κληροδοτήσω τα λάθη μου. Θα υποστείτε τις δουλείες που υφίσταμαι. Θα γίνετε ματαιόδοξοι και υποκριτές όσο κι εγώ. Ειλικρινείς με τους εχθρούς σας και δειλοί με τους φίλους σας. Θα φοβάστε διαρκώς μην τους χάσετε. Θα τρομάζετε με το κτήνος μέσα σας. Θ’ αφήνετε τις λέξεις σας να ερωτεύονται αντί για σας. Να μάχονται αντί για σας. Κι ύστερα οι λέξεις σας θα λιγοστεύουν σιγά σιγά. Θα πατάτε τα like σας βαριεστημένα. Χωρίς να ξέρετε αν αυτά που βλέπετε σας αρέσουν ή όχι. Τα τραγούδια δεν θα τ’ ακούτε πια. Τα ποιήματα θα σας περιγελούν. Οι φωτογραφίες θα σας γυρίζουν την πλάτη. Γιατί δεν θα ’χετε ζήσει τίποτα. Θα βλέπετε την πραγματικότητα να γεννιέται το πρωί και να πεθαίνει το βράδυ. Θα είναι ψεύτικη, αλλά εσείς θα την περνάτε γι’ αληθινή. Ετσι θα φεύγουν οι μέρες, μέχρι να μείνετε μόνοι με τις λέξεις σας. Μέχρι να σβήσουν κι αυτές, κι εσείς να γίνετε αναμνήσεις χωρίς σώμα. Κανείς δεν θα σας θυμάται πια. Κανένας δεν θα μπορεί να πει αν ζήσατε εσείς καλά κι εμείς καλύτερα» είπε ο Παραμυθάς και σηκώθηκε μ’ ένα σκέρτσο που έκανε τα μανίκια του να γελάσουν.

 
«Πού πάτε τώρα;» τον ρώτησε η Μπελαντόνα τρομαγμένη.

 
«Στη φίλη μου, τη Μoment in the Wind. Εχουμε κανονίσει μια ποκίτσα».


*Ο Χρήστος Αγγελάκος γεννήθηκε το 1962. Απόφοιτος του Τμήματος Βυζαντινών - Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Αθηνών, συνέχισε τις σπουδές του στη Σορβόννη. Εχει εκδώσει τα μυθιστορήματα "Η τελευταία εικόνα" (Κέδρος, 1998), "Το δάσος των παιδιών" (Μεταίχμιο, 2011, βραβείο μυθιστορήματος The Athens Prize for Literature του περιοδικού "(δε)κατα" για το 2012), την ποιητική συλλογή "Τα φώτα απέναντι" (Ικαρος, 2008) και τη μετάφραση των δοκιμίων του Ζαν Σταρομπίνσκι "Τρεις Μανίες" (Εστία, 1992).

**Δημοσιεύθηκε στο ΒΗmagazino το Σάββατο 23 Μαρτίου 2013

Πηγή:tovima.gr

Κατηγορία Διαδίκτυο
Δευτέρα, 04 Μαρτίου 2013 15:56

Το internet των φτωχών και των πλουσίων

Φανταστείτε ένα Internet, όπου κάποια αόρατα χέρια διαμορφώνουν τις εμπειρίες σας, όπου κάποια τρίτα χέρια προαποφασίζουν τις ειδήσεις, τα προϊόντα, τις τιμές, ακόμα και τους ανθρώπους που συναντάτε.
Έναν κόσμο, όπου έχετε την εντύπωση ότι εσείς οι ίδιοι κανονίζετε τις επιλογές σας, ενώ στην πραγματικότητα αυτές περιορίζονται και φιλτράρονται τόσο ώστε να νομίζετε ότι όλα βρίσκονται υπό τον δικό σας έλεγχο.
Τίποτε δεν είναι πιο κοντά στο τι πράγματι συμβαίνει σήμερα. Χάρις στην τεχνολογία που καθιστά ικανό το Google, το Facebook κ.α. να συγκεντρώνουν πληροφορίες για μας και να τις χρησιμοποιούν για να προσαρμόζουν τις εμπειρίες μας στα προσωπικά μας γούστα, συνήθειες και εισοδήματα, το Internet έχει καταλήξει να είναι κάποιος ένας κόσμος για τους πλούσιους και κάποιος άλλος για τους φτωχούς.


Και ιδού, πώς δουλεύει:
Ας αρχίσουμε από τη διαφήμιση, η οποία και ουσιαστικά κινεί το διαδίκτυο. Εταιρίες ορμώμενες κυρίως από την Silicon Valley, επιδίδονται στον εκμαυλισμό των χρηστών, με το ένα χέρι μοιράζοντας τζάμπα «εφαρμογές», και με το άλλο συγκεντρώνοντας προσωπικά στοιχεία τα οποία και μεταπωλούν. Τον περισσότερο χρόνο της σύντομης ιστορίας του internet τα στοιχεία αυτά στόχευαν κλασσικά στην διαφήμιση προϊόντων, ανάλογα με το σε ποιες ηλεκτρονικές γειτονιές συχνάζαμε.
Συν τω χρόνω, με την πρόοδο της τεχνολογίας, οι εταιρίες μπορούσαν να συλλέγουν περισσότερα στοιχεία, ιδιαίτερα χρήσιμα σε ασφαλιστικές και ιατρικές εταιρίες, χωρίς φυσικά να το παίρνουμε πρέφα. Με κατάλληλη επεξεργασία, μπορούσαν να παίρνουν αποφάσεις για τον κάθε χρήστη ξεχωριστά, κυρίως όμως για το εάν θα υπήρχε εμπορικό ενδιαφέρον ν’ ασχοληθούν μαζί του.


Μερικοί γουστάρουν την εξέλιξη αυτή ως «εξατομίκευση» και πιθανόν να κολακεύονται, θεωρώντας την αθώα και αστεία, στην πραγματικότητα όμως αυτό που συμβαίνει είναι πολύ πιο σημαντικό και με μεγάλο αντίκτυπο.
Η νομοθεσία στην Αμερική απαγορεύει στις εταιρίες να πουλούν τα προϊόντα τους σε διαφορετικές τιμές, ανάλογα με τις ιδιότητες του καταναλωτή. Ενώ στο πραγματικό εμπόριο, μπορεί να εμφανίζονται νομοταγείς, στο ηλεκτρονικό ξεσαλώνουν. Το χειρότερο που μπορεί να σού συμβεί είναι να σε αγνοήσουν παντελώς, αν θεωρήσουν ότι είσαι είτε μπατίρης, είτε σπάγκος. Για παράδειγμα, δεν θα σου προσφέρουν ποτέ δάνειο, και συνεπώς, ποτέ δεν θα πάρεις πρέφα ότι τέτοια  πράγματα γίνονται σε άλλους.


Εδώ και μια δεκαετία, οι σελίδες ηλεκτρονικού εμπορίου αλλάζουν συστηματικά τις τιμές βασισμένες σε πληροφορίες, όπως το ποιες σελίδες επισκέπτεσαι, πόση ώρα μένεις σ’ αυτές, ποια ώρα της ημέρας κάνεις τις τσάρκες σου, από πού μπαίνεις και πού προσγειώνεσαι. Η Google μάλιστα μόλις τον περασμένο Σεπτέμβρη κατοχύρωσε πατέντα για την αποτελεσματικότερη ανάλυση των προσωπικών πληροφοριών προς την κατεύθυνση της βέλτιστης τιμολόγησης. Για παράδειγμα, αν καταλάβει ότι ένας χρήστης ψοφάει για κάποιο βιβλίο, θα του το χρεώσει σε υψηλότερη τιμή, ενώ αντίθετα, μπορεί να κάνει και σκόντο αν υποψιαστεί ότι δεν τον πολυενδιαφέρει. Και το κυριότερο, ο χρήστης ποτέ δεν θα ψυλλιαστεί ότι η αυξομείωση της τιμής ενός προϊόντος προέρχεται όχι από την αυξομείωση της ζήτησης, αλλά από τα δικά του και μόνο ίχνη. Κι ούτε θα μάθει, πόσο το αγόρασε ο διπλανός του.
Παρόμοια αόρατα τείχη υψώνονται και στις πολιτικές μας ζωές, καθ΄ ότι το internet, σύμφωνα με την ανάλυση του προφίλ μας, μάς παρουσιάζει ένα κόσμο, τον οποίο το ίδιο έχει αποφασίσει ότι μας ενδιαφέρει. Το αποτέλεσμα είναι να μας σπρώχνει σε κοινότητες ομοίων, οι οποίες επιβεβαιώνουν και ενισχύουν αυτό που ήδη πιστεύουμε.
Η εξάπλωση λοιπόν της εξατομίκευσης δεν έχει και μεγάλη πλάκα τελικά. Προωθεί το διαχωρισμό και την απομόνωση.


Πηγή: Scientific American

Υ.Γ2. Πάνω στην ώρα, στις 26 Φεβρουαρίου θ” ασχοληθεί με τη GOOGLE και η Κομισιόν, σχετικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων: Will Google face punishment?
  Πηγή: e-cynical.blogspot.gr

Κατηγορία Διαδίκτυο
Σελίδα 1 από 2

Σχόλια Επισκεπτών

Απόψεις Επισκεπτών