Όροι & Προϋποθέσεις

Ορισμοί

 • Οι υπηρεσίες του Our Voice υπόκεινται στους παρακάτω όρους χρήσης.
 • Ο όρος «χρήστης» αναφέρεται σε όποιο πρόσωπο φορτώνει υλικό από ή προς τον διακομιστή του Our Voice.
 • Ο όρος «μέλος» αναφέρεται σε όποιο πρόσωπο συγγράφει ένα υπόμνημα του Our Voice ή σε όποιο πρόσωπο εγγράφεται ως μέλος της κοινότητας του Our Voice, δημιουργώντας έναν λογαριασμό.

Όροι Χρήσης:

 •     Συμφωνητικό χρήστη/μέλους: Για για να επιτρέπεται η χρήση των υπηρεσιών ιστοχώρου που παρέχονται από το Our Voice, ο χρήστης/μέλος συμφωνεί ότι δε θα:
 •     Χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες για οποιοδήποτε σκοπό που παραβιάζει τις τοπικούς, πολιτειακούς, εθνικούς και ομοσπονδιακούς νόμους οποιουδήποτε κράτους.
 •     Αναρτήσει υλικό του οποίου δεν κατέχει την πνευματική κυριότητα, ή δεν έχει άδεια χρήσης ή αναπαραγωγής από τον κάτοχο της κυριότητας.
 •     Αναρτήσει υλικό που αποκαλύπτει επαγγελματικά μυστικά, εκτός αν ο χρήστης/μέλος είναι ο κύριος τους, ή έχει την άδεια να τα κοινοποιήσει.
 •     Αναρτήσει υλικό που θα μπορούσε να θεωρηθεί από ένα λογικό άτομο ότι είναι εκβιαστικό, άσεμνο, συκοφαντικό, παράλογο, βλαβερό ή προσβλητικό προς άλλο χρήστη/μέλος, πρόσωπο ή οντότητα.
 •     Αναρτήσει διαφημιστικό υλικό ή διαφημιστικές παραινέσεις για επιχειρήσεις.
 •     Υποδυθεί άλλο πρόσωπο.
 •     Υποβάλλει αναληθή στοιχεία χρήστη/μέλους κατά τη χρήση της πλατφόρμας. Το Our Voice διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί, τροποποιήσει ή να αφαιρέσει υπομνήματα, υπογραφές ή στοιχεία χρήστη, στην περίπτωση διαπιστωθεί ότι παρέχονται αναληθή ή ανακριβή στοιχεία χρήστη/μέλους. Αυτά περιέχουν, αλλά δεν περιορίζονται σε: όνομα, διεύθυνση, πόλη, πολιτεία, χώρα, ταχυδρομικό κώδικα και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν ψευδώνυμο, με την προϋπόθεση ότι αυτά τα ονόματα δεν αντιβαίνουν σε αυτόν τον όρο ή αυτούς του όρους χρήσης.
 • Θεωρήσει το Our Voice υπεύθυνο για τις συνέπειες της πρόσβασης οποιασδήποτε μηχανής αναζήτησης σε δημόσια στοιχεία υπογραφής.
 • Διαχείριση και επεξεργασία υπογραφής. Τα μέλη δε πρέπει να επεξεργάζονται μία υπογραφή με οποιοδήποτε τρόπο παραβιάζει τον σκοπό του υπογράφοντα. Οι συγγραφείς των υπομνημάτων συμφωνούν να τροποποιούν τις υπογραφές μόνο στις περιπτώσεις διόρθωσης ορθογραφικού ή γραμματικού σφάλματος, αφαίρεσης υβριστικού και διαφημιστικού περιεχομένου, καθώς και διαγραφής παρανόμου υλικού.
 • Όσον αφορά στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των μελών:
 • Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός μέλους δε θα εμφανίζεται ποτέ δημόσια από το Our Voice.
 • Τα μέλη θα λαμβάνουν περιοδικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αφορούν σε λειτουργίες του ιστοχώρου.
 • Οι χρήστες του Our Voice θα μπορούν να μοιράζονται υλικό που έχει δημιουργηθεί από τρίτους, εφόσον αναφέρουν ευθέως την πηγή τους (π.χ. να παρέχουν συνδέσμους, παραθέσεις, ή να ενσωματώσουν υλικό μέσω υπηρεσίες τρίτων.
 • Το Our Voice διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει αυτούς τους όρους χρήσης, με σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται από το Our Voice.
 • Το Our Voice διατηρεί το δικαίωμα να διαχειρίζεται το υλικό του ιστοχώρου, σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης. Παρόλα αυτά, το Our Voice δεν εγγυάται ότι το υλικό που υπόκειται διαχείρισης θα συμμορφώνεται με το νομοθετικό πλαίσιο της αρμόδιας αρχής. Το Our Voice διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε υλικό από τον ιστοχώρο, χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολόγηση, ως προς το συμφέρον της ακεραιότητας του ιστοχώρου.
 • Το Our Voice δεν επιδοκιμάζει απαραίτητα κάθε ιστοχώρο ή διαφημιζόμενο που εμφανίζεται στον ιστοχώρο.
 • Οι όροι αυτοί διέπονται από την προστασία που παρέχεται από τους νόμους του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και αφορούν στα ιστολόγια κατά αξιώσεων δυσφήμισης ή παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτός ο ιστοχώρος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση που αφορά σε οποιοδήποτε είδους υλικό έχει μεταφορτωθεί από τα μέλη. Αιτήσεις αποζημίωσης που αφορούν σε υλικό των χρηστών/μελών, μπορούν να γίνουν μόνο ευθέως προς τους χρήστες/μέλη και όχι προς τον ιστοχώρο.